Нов срок за болнични листове от догодина

От районно управление “Социално осигуряване” в Шумен съобщават, че от 1 януари 2013 г. се изменя срокът за представяне на болничните листове и заявления-декларации, въз основа на които се изплащат паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Промените са регламентирани с §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и са обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г. Съгласно изменените разпоредби се въвежда следният единен краен срок за представяне на документите в съответното ТП на НОИ:
- от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило пред осигурителя документите за изплащане на съответното обезщетение (болничен лист и/или заявление-декларация);
- от самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден болничният лист, съответно до 15-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50-51 от КСО или обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО.
Болничните листове и заявления-декларации, представени при осигурителите през месец декември 2012 г. следва да се представят в РУСО гр. Шумен до 15 януари 2013 г.
В РУСО – Шумен е създадена необходимата организация за непрекъснат процес на работа и допълнителни дежурства на служителите, с цел максималното улесняване на осигурителите при представяне на документите в новите срокове. Допълнителна информация се предоставя в приемната на сектор ПОВН – стая № 303, III етаж и на телефони: 054 855886, 054 588637. Въпроси могат да се изпращат и на електронна поща: shumen@nssi.bg, съобщават още от РУСО – Шумен.
ШЗ

Категория | Репортер

1Дискусия по тази статия

  1. зоро Каза:

    В статията ви има грешка, цитирате Закона за Данък Добавена Стойност, а в същото време пишете за промените в сроковете за подаване на болнични листи. Коригирайте се!

Коментирай

  • Kоментирано
  • Популярно
  • Ново
  • Тагове

Архиви

Времето в Шумен

Днес
Clear
13°C
25.05.2015
Intermittent clouds
23°C
26.05.2015
Partly sunny with thundershowers
24°C
27.05.2015
Mostly cloudy with thundershowers
24°C
 
Агенция КРОСС