Пещера „Бисерна“ ще става туристическа дестинация

Пламен ГЕОРГИЕВ

На предстоящата сесия, насрочена за 20 декември, председателят на общинския съвет проф. дин Георги Колев предлага да се предостави безвъзмездно и безсрочно ограничено вещно право на строеж на 100 кв. м, с освобождаване от всички такси и налози по придобиването на имота.

Пещера "Бисерна" отново ще бъде отворена за посещения от туристите. Снимка Богдан БОГДАНОВ

Пещера "Бисерна" отново ще бъде отворена за посещения от туристите. Снимка Богдан БОГДАНОВ

Той се намира на горска територия в границите на Природния парк „Шуменско плато“ и е публична общинска собственост. Предложението се прави във връзка с реализация на проекта „Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“ по Оперативна програма „Околна среда“, по който за пещерата ще бъдат предназначени 2.7 милиона лева.
Идеята е пещера „Бисерна“ да бъде отворена за туристи, а камери да излъчват онлайн живота на прилепните колонии в нея. Предвижда се също да се направи атрактивно осветление, видеонаблюдение и климатизация, както и уникален по своя род „тунел в тунела“, по който посетителите да минават без да безпокоят защитените от закона прилепи. Отделно ще се изградят системи за наблюдение на пещерния микроклимат, за отчитане нивата на радона, за тектонските микродвижения, а на входа ще се сложи сензор за броене на прелитащите навън и навътре прилепи. Всички данни ще се предават безжично към информационен център.
Отварянето на пещера „Бисерна“ за посещение от туристи е залегнало в Стратегията за развитие на община Шумен като дейност от първостепенно значение. Пещерата е уникален природен обект, разположен на територията на ПП „Шуменско плато“ в район с подчертан карстов характер. Тя е една от 25-те най-големи пещери в България. От 1986 до 1989 г. е била отворена за посетители. От пещерата води началото си един от притоците на река Поройна. Общата дължина на пещерния комплекс с всички разклонения е около 3000 м, като нормално проходими са 800 м. В „Бисерна“ живеят няколко вида пещерни безгръбначни и над 10 вида прилепи, като всички те са с висок консервационен статус.

Категория | Водещи новини

Коментирай

  • Kоментирано
  • Популярно
  • Ново
  • Тагове

Архиви

Времето в Шумен

Днес
Sunny
20°C
03.08.2015
Sunny
31°C
04.08.2015
Sunny
32°C
05.08.2015
Sunny
32°C
 
Агенция КРОСС