Обсъждаха реформата в грижата за децата от социалните домове

Велмира СТЕФАНОВА

Извеждането на 7000 деца, които живеят в 130 специализирани институции в България и осигуряването на подходяща грижа за всяко едно от тях бе обсъдено на семинар на тема „Нови перспективи в деинституциализацията и реформата в грижата за децата“, който се проведе в столицата днес.
Гости  на форума бяха Питър Стуб Йоргенсен – директор на дирекция „Социална пазарна икономика на страните членки на ЕС” в Европейската комисия, депутати,

В Дом "Калинка" в шуменското село Васил Друмев се реализира проект  „Детство за всички”, който има за цел извеждането на децата от институцията и разработването на покет от нови социални услуги. Снимка Тошко ЙОРДАНОВ

В Дом "Калинка" в шуменското село Васил Друмев се реализира проект „Детство за всички”, който има за цел извеждането на децата от институцията и разработването на покет от нови социални услуги. Снимка Тошко ЙОРДАНОВ

заместник-министри на заинтересованите министерства и неправителствени организации, които работят по проблемите на децата. Поканени бяха кметовете на 80 общини, на чиято територия е планирано разкриването на нови услуги за деца и техните семейства. В работата на форума участваха заместник-кметът на Шумен по здравеопазване и социални дейности Седат Кадир и шефът на социалния общински отдел Денис Джелял.
На територията на община Шумен се предвижда да бъдат закрити Домът за медико-социални грижи за деца и Домът за деца с увреждания „Калинка“, като същевременно се планира разкриването на нови социални услуги за тези деца и техните семейства. И в двете социални институции се изпълняват проекти, които ще гарантират изграждането на нови или преструктурирането на вече съществуващи сгради, в които ще се осигуряват нови видове грижи за малчугани над 3 години и младежи с увреждания.
Проект „Семейство за всяко дете” на Агенцията за социално подпомагане и УНИЦЕФ се реализира в Дома за медико-социални грижи за деца в Шумен, като целта му е създаване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа на родителите и семействата на малки деца, което ще доведе до закриването на дома. Проектът е пилотен за България. Целта е децата да бъдат реинтегрирани при биолгичните им родители, настанени в семейства на близки или роднини, осиновени или настанени в приемни семейства. По този проект ще бъде изграден Център за детско и майчино здраве. Другият проект „Детство за всички” се реализира в Дом „Калинка“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като целта е да бъдат изведени децата с увреждания от институцията и да се разработи пакет от услуги за тях и техните семейства.

Категория | Репортер

Коментирай

  • Kоментирано
  • Популярно
  • Ново
  • Тагове

Архиви

Времето в Шумен

Днес
Partly sunny
23°C
03.07.2015
Partly sunny with thundershowers
25°C
04.07.2015
Partly sunny with thundershowers
24°C
05.07.2015
Partly sunny with thundershowers
26°C
 
Агенция КРОСС