Добър адвокат за обезщетение при средна телесна повреда

– Всеки претърпял някаква злополука трябва да знае правата си след инцидента. Важното е да знаете към коя телесна повреда се причислява вашата и да потърсите правата си в съда или при застрахователната компания на извършителя. Телесните повреди, които могат да бъдат причинени биват лека, средна и тежка телесна повреда.
Според българското законодателство, причиняването на средна телесна повреда е престъпление и точно поради тази причина определението за повредата е дадено в НПК.

Кога има наличие на средна телесна повреда?

– На първо място към средната телесна повреда спадат трайните увреждания като например трайно отслабване на зрението и/или слуха, постоянното разстройство на здравето, трайно затруднение на речта, трайно движение на крайниците, снагата или врата, трайно отслабване на функциите на половите органи (без да е причинена детеродна нетрудоспособност).
-На второ място са счупванията и другите видове наранявания – счупване на челюст или пък избиването на зъби, без които се затруднява дъвченето и/или говоренето, обезобразяването на лицето или на други части от тялото на пострадалия и наранявания, които са проникнали в черепната, гръдната и коремната кухина.

Как се определя обезщетението за средна телесна повреда?

– Размерът на обезщетението при получаване на средна телесна повреда се определя по два основни начина. Първият начин е от лекарска комисия към застрахователната компания, а вторият начин е чрез решение на съда.
За определянето на обезщетението няма точна схема и всичко зависи от вида на претърпяната травма. Когато обезщетението бива изплащано от застрахователната компания при направен лекарски преглед от страна на лекарската комисия, то степента обезщетението се определя от степента на увредимост, както и от мъките и страданията на пострадалото лице.
Другият вариант е когато обезщетението се присъжда от съда. Тогава се взима предвид средния размер на присъдените обезщетения за този вид травма – средна телесна повреда.
Има два вариянта в който може да получите финансово обезщетение на пострадали при трудова злополука и ако сте пострадали при птп
Какъв може да бъде размера на обезщетението и какви други обвинения може да получи причинителя на средна телесна повреда?
– Отговорът на този въпрос е много общ. Като цяло средната телесна повреда получава средно обезщетение от около 5000-30 000лв.
Като се има в предвид факта, че причиняването на средна телесна повреда е престъпление, то причинителя може да се накаже с лишаване от свобода или с пробация. Това обаче зависи от решението на съда.

Ако сте пострадал и имате нанесена средна телесна повреда е хубаво да потърсите своите права. За целта може да се свържете с правна помощ на пострадали при катастрофа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *