Какво представляват карго услугите?

Карго услугата е вид услуга за певоз. Каргото представлява възлов етап от съвременните търговски процеси.
При избор на транспортна фирма, която предоставя карго услуга следва да се съображите със следните условия: Дали фирмата разполага със съответното транспортно средство, необходима за осъществяване на превоза и дали персоналът е достатъчно квалифициран, за да гарантира сигурност и своевременност на доставката.

Ето и кои са предпочитаните товари за превод с подобна услуга:

  • Малки пратки със стоки, които не изискват спазване на определени условия при превоз
  • Бързооборотни стоки – превозват се с бързи и експресни превози
  • Извънгабаритни товари – това са товари, които имат специфични характеристики спрямо форма, тегло – по-големи са от стандартните размери.
  • Опасни товари – те подлежат на превоз със специализирани за целта транспортни средства, оборудвани спрямо изискванията на Конвенцията ADR.
  • Транспорт на лични вещи

Палетните превози са изключително предпочитана услуга. Това се дължи на факта, че същите се осъществяват чрез палети. Палетите са удобни, както за подреждане и опаковане на самите товари, така и за комбиниране на малки количества товари на повече от един клиент върху един и същи палет.

Стандартизираните размери на палетите значително улесняват дейности като товарене и разтоварване. Този вид услуга е доста търсена на пазара. Съобразено със завишеното търсене, транспортните фирми като Карго Планет регулярно осъществяват този вид транспорт. Съществуват и палети с две дъна, които са още по-удобни в процеса на превоз. Палетите с две дъна са предпочитани при интермодални карго превози, при които се комбинират различни видове транспорт.

Една от основните цели за всяка транспортна фирма е да предостави конкуретноспособна услуга на пазара. Конкурентноспособността не се ограничава единствено и само от конкурентноспособна цена. Напротив, предвид естеството на дейността им от изключително значение е качеството. Същото се изразява в сигурност и своевременност. Стриктно се следи за спазване сроковете на доставката, както и стриктно се спазват всички предписани от закона мерки за безопасност и сигурност на превоза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *