Как да защитим бизнеса си от кибератаки?

Тоталният достъп на интернет във всяка сфера на живота ни промени дори начина, по който правим бизнес. Благодарение на него, получаваме всяка необходима информация, общуваме без езикови бариери и можем да работим с хора от цял свят. В същото време ставаме и много уязвими. Киберпрестъпността вече не засяга само нас като личности, но може и да окаже пагубно влияние върху бизнеса ни, ако не вземем навременни предпазни мерки като:

Защита на мрежи и бази данни

За да създадете надежда стена срещу кибер престъпници, защитете мрежите и информацията си с шифър. Не бъдете щедри и не споделяйте Wi-Fi-я на компанията си с всеки. Защитете го с надеждна парола.

Цифровите база данни и документи са нещо удобно и на практика – безценно за бизнеса, но помислете добре как съхранявате подобна информация. Автоматичното архивиране е добре да се върши веднъж дневно или седмично, в зависимост от  дейността на вашата компания. Архивирането на данните ги защитава при евентуална кибератака и те могат да бъдат спасени.

Подготовка на служителите

Вашите служители трябва да са наясно, че имат важна роля в осигуряването и защитата на информацията, с която борави компанията. Те трябва да знаят кое е приемливо и кое-не при боравенето с лични данни на клиенти и колеги. Административният достъп до базата трябва да е разрешен на минимален брой хора, което ще доведе до снижаване рисковете от злоупотреба или  броя допуснати вируси и злонамерен софтуер.

Обучете служителите си да разпознават фишинг-имейли и фалшиви антивирусни предупредителни съобщения. Те трябва да могат да сигнализират на ИТ – специалистът на компанията при подозрение за пробив в системата.

Осигуряване на професионална помощ и лицензирани антивирусни програми

Компанията трябва да разполага със специалист, който винаги може да отговори адекватно на въпросите на екипа относно кибер сигурността или да реагира при пробив в базата данни. Напълно е възможно  компютърът на служител се зарази с вирус. Злонамереният софтуер е скрита програма, която си е „проправила път” към фирмените устройства чрез интернет, социални медии, имейл, прикачени файлове и изтегляния. С негова помощ киберпрестъпниците могат да получат достъп до банкови сметки, информация за клиенти, пароли и друга чувствителна информация за бизнеса. По тази причина компанията трябва да поддържате и софтуера си за сигурност актуален.

Как да защитим бизнеса си от кибератаки - снимка 2

Създаване практики за сигурност

Важно е компанията, в която работите, да  има устойчиви практики за защита от кибератаки. С тяхна помощ ще знаете последователността от стъпки за разрешаване на проблеми, ако възникнат.  Важно е да се знаят и последствията, ако служител наруши правилата. Освен това, не разчитайте, че ще откриете пробива веднага – контролирайте физическия достъп до фирмените компютри, лаптопи, мобилни телефони. Когато вече не могат да ви послужат, прехвърлете информацията в тях на надеждно място, форматирайте ги до заводски настройки  и ги изхвърлете правилно.

Информиране на клиентите

Задължително предупредете клиентите си какъв тип лична информация за тях разполагате и  за какво се използва. Уверете ги, че по никакъв начин няма да изисквате от тях  ЕГН, пароли, номер на банковата им сметка, когато се свързвате с тях онлайн или по телефона.  Помолете ги да се свържат с вас, ако ги притесняват с подозрителни обаждания и имейли.

Сертифициране на бизнеса си с ISO 27001

Стандартът ISO 27001 отговаря за нуждите от информационна сигурност и помага с мерки за идентифициране на рискове и такива за борба с потенциални кибератаки.

За да осигури на организациите сигурността, от която се нуждаят, той  обхваща всички аспекти на бизнеса и развива управление на риска навсякъде. Това от своя страна води до стабилна култура на сигурност на компанията ви.

Как да защитим бизнеса си от кибератаки - снимка 3

За да отговорите на изискванията на одита, ще разработите подходящи практики за всички аспекти на организацията. Последствията са надеждна защита както на  цифровите, така и на физическите активи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *