Как се поставя пломба за сигурност

Различните модели осигурителни пломби имат различен начин на поставяне, съобразно начина им на защита и материала, от който са изработени. Най-разпространени са пластмасови пломби за сигурност. Когато се използва за пломбиране на контейнери, опашката на пломбата се прокарва през ушите на контейнера, а след това и през пломбиращия отвор на флага на самата пломба. Обичайно посоката и мястото са означени със стрелка, която трябва да се следва. Пломбата се затяга до отказ. По този начин шиповете остават отвътре. За свободния край на пломбата има два допълнителни отвора на флага, през които трябва да премине, за да е прибрана напълно.

Когато пластмасовата пломба се поставя на чували отново се прекарва опашката на пломбата през пломбиращия отвор откъм задната страна на флага. Силно се затяга. Шиповете трябва да са отвътре и следва да са забити дълбоко в тъканта на чувала. След силното затягане на пломбата, свободният край отново се прибира като минава през двата допълнителни пломбиращи отвора. Нужно е използването на повече сила, за да се счупи пломбата, монтирана по този начин. Винаги се уверявайте, че пломбата е поставена коректно. Важно е да не се оставя свободно пространство между нея и чувала. При необходимост номера на пломбата да бъде въведен в складова програма или регистър – финалната процедура от поставянето е сканирането на самия номер или бар код със съответен четец. Извън него – не са необходими други инструменти. Пластмасовите пломби се поставят и свалят ръчно.

За слагането, но по-често за свалянето на метални пломби, понякога са необходими допълнителни инструменти. В повечето случаи резачка – за моделите, които са с пластмасов корпус, а със сърцевина от метални въжета. Когато се разрежат въжетата се разплитат и така пломбата не може да се затвори отново. Най-често този вид защита от метал се използват за запечатване на камиони, контейнери, вагони или цистерни. Те се поставят на вратите и поради тежестта им и вибрациите, които се получават при движение, металните пломби са удачният вариант. Inner force е много чест избор за пломбиране на контейнери и работи именно на този принцип. Въжето се отвежда наляво и се промушва чрез отверстие на пломбираните ушенца. След това самото въже се поставя в отверстието, което е в центъра на горната част на пломбата. Издърпва се по стрелката надолу. Отдолу на пломбата излиза свободният край. Отново с максимална сила се издърпва като така се намалява примката около пломбираните ушенца. Следващата стъпка е свободният край на въжето да се промуши чрез долното отверстие по стрелката нагоре. По този начин, примката отдолу изцяло влиза в разреза. Съответно за поставянето не са необходими инструменти, но за да се свали трябва да се разреже със специална ножица. Има модели метални пломби тип „болт“, които компенсират евентуални разлики в нивелацията на вратите при затваряне. Те също се поставят с лекота, отново ръчно. За премахването им е необходим специална резачка за болтове.

Стикерните осигурителни защити са най-лесни както за слагане, така и за махане. Те просто се залепват. Защитната им функция се крие в отлепването. Не е проблем да се отлепят с ръка, но ако е злонамерено – ще се забележи, тъй като винаги остават видими следи. Или се накъсва и нагъва стикерът, ако е модел без отпечатък. Или на повърхността под него остава надпис, ако е модел, оставящ отпечатъци.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *