Лесна продажба на земеделска земя

Когато видите, че вече не успявате да се справяте със земеделската земя, която имате, то е по-добре да я продадете. Обработването на земеделска земя не е лесна задача. Трябва да разполагате с повечко време, средства и разбира се търпение.

Може би се питате защо трябва да продадем земята си след като не я обработваме… ами отговорът е лесен?! В днешно време земеделските земи са ресурс, който е на изчезване. Затова е по-добре да продадете или дадете вашата земя да бъде обработвана от някого и така да не бъде загубена изцяло.

На кого да продадем земеделската си земя

Тук всеки ще си каже: “на този, който предлага най-високата цена”, но това не винаги е добрата опция. Някои пъти, компанията купувач, която предлага най-висока пазарна цена има и някои условия. Едно от тях е изплащане на земеделската земя във времето, т.е парите няма да ви бъдат дадени наведнъж. За някой продавачи това може да бъде добра сделка, но за търсещите пари на момента това е лош вариант.

Ако не искате да продавате земята си по този начин, то вие може да я отдадете и да получавате рента за нейното обработване. Рентата се получава веднъж в годината под формата на пари или пък на продукти, произведени от засадените неща в земеделската земя.

Кои са необходимите документи при продажба на земеделска земя?

На първо място трябва да имате документи за това, че земята е ваша собственост. Вие трябва да разполагате с един от следните документи: решение на поземлена комисия, нотариален акт за собственост или пък договор за делба. След това ще имате нужда от актуалната скица на имота, данъчна оценка на продаваното землище, декларация по член 264 ал.1 от ДОПК и декларация по член 25 ал.8 от ЗННД.

В някои случаи ще имате нужда от други допълнителни документи (в спец. случаи): удостоверение за наследници, нотариално заверено пълномощно, удостоверение за вещни тежести или пък декларация за идентичността на имената.

Имаме ли възможност за продажба на част от земеделската ни земя?

Вие имате възможност да продадете част от вашата земя. Това може да стане след като се договорите с компанията, която ще закупи земята. Може да попаднете на компания, която няма желание да закупи определена част от земята ви, а иска цялата. В тези случаи спокойно може да потърсите други купувачи.

Може би се питате защо пък трябва да си оставите част от земята?! Тази останала част, вие може да отдадете и да получавате рента за нея, като по всяко време ще може да продадете и нея.

Помислете добре преди да продадете земята си. Изберете точният купувач, който да закупи земеделското място. Набавете необходимите документи за продажбата, защото при липсата и на един документ, тя няма да може да бъде извършена. Никога не продавайте земята си на първата компания, която намерите и ви предложи добра цена. Огледайте и други компании и след това сравнете предлаганите цени и всички условия, които ви касаят. Ние ви гарантираме, че ще ви предложим най-добрите условия за изкупуване на земеделска земя в цялата страна и на най-добра цена!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *