Министество на образованието разисква в какво да възпитаваме децата си

Училището не е място, където нашите деца получават единствено знания, с които да успеят в живота. Една от големите цели на училището е и възпитанието на малчуганите в ценности и начин на поведение в обществото.

Напоследък обаче все по-често се чуват оплаквания за поведението на децата в училище. Именно поради това, Министерство на образованието и науката (МОН) вече работи върху стратегия, целяща да изясни, какви точно ценности трябва да бъдат преподавани на децата в училище. За създаването на възпитателната стратегия потвърди министърът Красимир Вълчев.

Министър Вълчев посочи, че и в момента образователните институции извършват възпитателна дейност, но нейните конкретни параметри не са установени и точно дефинирани.

“В проекта се залага да възпитаме децата в толерантност, уважение, нравствени и патриотични ценности. Стратегията е засегнала и трудовото възпитание, дисциплина и отговорност”, коментира още министър Вълчев, цитиран от “Фокус”.

Красимир Вълчев все пак не пропусна да напомни, че голяма отговорност за възпитанието на децата имат и техните родители, разбира се. Министърът смята, че възпитателната дейност следва да бъде непрестанно взаимодействие семейство – училище и държава – семейство. Той е на мнение, че родителите трябва да работят в строго партньорство с институциите, за да се постигне възможно най-голям успех по отношение възпитанието на малките.

Предстои да бъдат строго дефинирани ценностите, върху които ще се концентрират учителите и институциите. Министър Вълчев обаче изрази задоволство, че в обществото вече са приети определени такива, за които има широк консенсус.

Министър Вълчев добави: “аст от въпросите в стратегията са за тези въпроси, за границите и възможностите на образователните институции за възпитанието на децата. Докъде стигат границите на родителите. Ние търсим това ползотворно взаимодействие в името на детето.”

Като ценности, които трябва да бъдат изложени на челно място, министър Вълчев посочи: толерантност, уважение, нравствени и патриотични ценности.

“Стратегията е засегнала и трудовото възпитание, дисциплина и отговорност”, добави още министър Красимир Вълчев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *