Повече от половината българи правят онлайн пазарувания на нехранителни стоки.

Над 62% от българите предпочитат да пазаруват нехранителни стоки в големи магазини и вериги, около 16% – в малки квартални магазини, около 12% – онлайн, и едва около 8% – в моловете, което е обяснимо предвид наличието на такива само в най-големите градове на страната, съобщи Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Той цитира национално проучване, проведено през юни 2023 г. от “МаркетЛинкс”, по поръчка на асоциацията.

Веригите са предпочитани от най-много потребители при покупка на големи мебели (58%) и строителни материали (54%), както и на дребни мебели за дома (49%) и стоки за домакинството и градината (48%). Най-рядко на място в голям магазин потребителите купуват спортни аксесоари (29%) и книги (27%), но и при тях той е предпочитаното място за покупка, показва проучването.

Малките квартални магазини са избор за пазаруване на стоки и аксесоари за домакинството, за градината, както и на мебели за дома. В магазините в моловете най-често се купуват спортни дрехи и обувки, спортни аксесоари, както и някои стоки за бита и домакинството.

Преобладаващи причини за избор на място за покупка са: разнообразието от стоки и марки (над 50% от всички купувачи), цените, цялостното преживяване и обслужването, възможността за консултация.

Над половината анкетирани са заявили, че пазаруват онлайн. От тях едва 5% пазаруват нехранителни стоки веднъж седмично онлайн, 17% го правят веднъж месечно, 17% веднъж на тримесечие, 19% – по-рядко от веднъж на три месеца.

Тези, които пазаруват веднъж седмично, са по-често от големите градове и столицата и са най-вече сред купувачите на възраст между 25 и 39 години. След тях се нарежда групата на 40-54-годишните. Тези, които не пазаруват онлайн, основно са хора над 55 години и са от селата, отчита проучването.

От разстояние се купуват най-често книги, спортни дрехи и обувки, спортни аксесоари. Наблюдава се нарастване и на броя пазаруващи строителни материали по интернет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *