Нова идея: Гражданство да се дава срещу директна инвестиция от 1 млн. лева

Депутати от ГЕРБ и ДПС предложиха промени в Закона за българското гражданство. Според тях, инвеститори ще могат да придобиват гражданство срещу директна инвестиция в размер на поне 1 млн. лева, чрез които са разкрити поне 20 работни места за български граждани.

В момента има действащ подобен закон, но при него гражданство се получава при инвестиции от най-малко 500 хиляди лева и разкриване на поне 10 работни места. Сега депутатите от ГЕРБ и ДПС искат да удвоят тези цифри, което да затегне контрола върху придобиването на българско гражданство.

Вносителите на промените в закона посочиха: “С предложената промяна се цели, от една страна, елиминиране на възможностите за злоупотреби или заобикаляне на закона за целите на придобиване на българско гражданство. Същевременно се постига насърчаване на инвестициите в капиталовия пазар и концесионни права”.

Депутатите смятат, че промените ще разширят опциите за привличане на преки чуждестранни инвеститори, като освен това ще се насърчи възможността да дългосрочни вложения и стимулиране на инвестициите в дълготрайни активи и работни места.

Освен това, предлага се и да отпадне възможността да се придобива българско гражданство с основание вложение в държавни ценни книжа или по контракт за доверително управление с лицензирана кредитна институция. Според мотивите, заложени в проекта, се разбира, че тези опции съществуват, но са практически неизползваеми в конкретния момент.

Според други поправки в закона, предвижда се придобиването на статут на постоянно пребиваващ да се получава и при извършване на инвестиции по проекти в процес на реализиране, които са с приоритетен статус. Вносителите на промените в закона са на мнение, че от 2012 година насам сертификат за приоритетен инвестиционен проект са получили едва седем проекта, но само два от тях са довършени. Останалите все още са в процес на реализация.  “Горепосочените предложения са от пряко значение за създаването на успешна среда за привличане, развитие и реализиране на приоритетни за местната икономика проекти, при които минималните инвестиции са между 15 и 100 милиона лева, броят на новите работни места са между 15 и 150”, се казва в мотивите към предложението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *