Предстоящи европрограми – европрограми 2021-2027 – какво трябва да знаем?

Новият период на финансиране по европрограми 2021-2027 открива огромни възможности за развитие. Кои са най-важните неща, които трябва да знаем за всяка една европейска програма?

От 2021 настъпват известни промени във финансовата среда. По принцип, системата за финансиране от ЕС няма да бъде преоткрита наново, и повечето познати европейски програми ще бъдат запазени – макар и под нови имена или с различен фокус.

Основата за програмите за финансиране на ЕС е така наречената многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз. Той определя колко пари ще влязат в коя област на политиката през седемте години от 2021 до 2027 г. В хода на това определяне се определят приоритетите на политически действия, за постигането на които се създават съответните програми. Продължителността на програмите за финансиране е свързана с тази на МФР.

Какво ще се промени при познатите ни европейски програми през новия програмен период?

Много програми, включително и европейски програми за финансиране на стартиращ бизнес 2021, ще останат отворени, въпреки кризата с коронавируса. Разбира се, ще има и различни важни иновации. Програмите за финансиране се преименуват и/или се сливат и се добавят нови области за финансиране.
Има и нови приоритети за структурните фондове (ЕСФ+, ЕФРР).

Какво ще промени кризата с коронавируса?

Основната промяна е, че бюджетът на ЕС за годините 2021-2027 ще нарасне значително, в сравнение с планираното по-пато. Европейската комисия предложи увеличаване на бюджета на ЕС със 750 милиарда евро до 1850 милиарда евро, за да изведе Европа от кризата.

Могат ли да се използват знанията за финансиране от ЕС, които научихме до 2021 г.?

Да, защото основната система на финансиране от ЕС няма да се промени фундаментално, включително ще се запазят и съответните европейски програми за безвъзмездно финансиране 2021 .

Ще продължат да се прилагат правилата, разпоредбите и задълженията на периода на финансиране или програмата за финансиране, по която е одобрен проектът ви. Промените, дължащи се на новия период на финансиране от ЕС 2021-2027 г., нямат въздействие върху текущите проекти.

Източници:
Ино Консулт ЕООД
https://innoconsult.bg

https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_bg 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *