Българите не са особено склонни да рециклират старите си телефони

Българите приемат идеята да рециклират стари телефони и други цифрови устройства, но единствено ако срещу това получат компенсации под формата на пари и ваучери. Това важи за 46% от анкетираните, показва проучване на Евробарометър. Целта на проучването е да се изследва въздействието на дигитализацията върху ежедневието, като те е проведено през последния месец на предходната година.

Има още три други държави в ЕС, където този процент е висок, подобно на България. Това са Литва (52%), Латвия (46%) и Хърватия (45%).

Вторият най-често даван отговор от българите, равняващ се на 37% от анкетираните, е “Ако има пункт за рециклиране в близост”. Това всъщност е и най-често даваният отговор за целия Европейски съюз като цяло – 43%. Българите поставят на трето място възможния отговор “Ако сте сигурни, че това не създава потенциални рискове за поверителността на данните” – 36%. Колкото до ЕС, това е втори отговор по популярност – 40%.

Едва 14% от българите се интересуват каква енергия се изразходва при използването на онлайн услуги, като например търсачки или стрийминг на видео съдържание. Това е най-нисък процент в целия Европейски съюз. 43% отговарят с “не”, а 21% отговарят, че не използват подобен тип услуги.

Каква е водещата причина българите да си купуват ново цифрово устройство? 28% от българите посочват като причина това, че предишният им телефон, таблет или лаптоп са се счупили. 19% смятат, че водеща причина за това е намалената производителност на старото устройство. 18% казват, че най-често получават нови устройства като част от нов договор с доставчика.

А как стои въпросът със споделянето на лични данни? 43% от българите казват, че не са склонни да споделят каквато и да е лична информация, независимо от целите. Единствено в Полша от целия Европейски съюз има толкова висок процент при този въпрос. 25% от нашите сънародници казват, че са склонни да разкрият лични данни, но при условие, че това би подобрило качеството на медицинските проучвания и грижи. 24% казват, че биха съдействали за подобряване на обществения транспорт, а 17% – за намаляване на замърсяването на въздуха.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *