ДАЗД поема контрол над телефонната линия за деца

Националната телефонна линия за деца 116 111 преминава в ръцете на Държавната агенция за закрила на детето, която оттук-насетне ще отговаря за нейното управление.

Припомняме, че това е номерът, който е приет за универсален за всички държави в Европа и той ще бъде напълно безплатен. Психологическа подкрепа на подрастващите ще оказват квалифицирани психолози, а линията ще се обслужва денонощно.

Не само малчуганите, но и техните родители или роднини, както и всички граждани, нуждаещи се от помощ, във връзка с отглеждането на проблемни деца, ще имат възможност да получат компетентна помощ.

Също така, всеки би могъл да подаде сигнал, ако намери за необходимо своевременното уведомяване на службите, във връзка с насилие срещу деца или при установяване на някакви други, застрашаващи живота обстоятелства. Освен по националната телефонна линия за деца 116 111, такива сигнали могат да бъдат подадени и в полицейските управления, както и в и регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане.

10 928 консултации с родители и 11 772 консултации с роднини и близки са записани за изминалите десет години – за периода от 2009 до 2019 година, а проведените консултации с деца са 119 530.

Що се отнася до естеството на самите проблеми, статистиката показва, че повечето сигнали са били свързани със различни семейни проблеми от рода на уреждане на родителски права, възникнали конфликти между деца и техните родители, както са подавани сигнали за насилие срещу деца.

Самите деца са търсели помощ по телефона най-вече за различни житейски ситуации, свързани с отношенията им със съученици, други връстници или приятели, както и са се нуждаели от психологическа подкрепа при преместване в друго училище или град. Любовните терзания също са сред най-споделяните по телефона болки. Най-страшна е статистиката за децата, които са споделяли суицидните си намерения – ежемесечно психолозите е трябвало да убеждават в смисъла на живота средно около 6 подрастващи, които са споделяли готовността си да посегнат на живота си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *