Въвеждат за първи път в България дигитален онлайн мониторинг на ВиК мрежата

И през настоящата година “Софийска вода“ ще продължи със сериозните инвестиции, като по план тя ще подобри ВиК мрежата в столицата, както и ще въведе различни дигитални иновации, за общата сума от 40 млн. лева.

Една от най-важните цели е да се изгради нова водопроводна и канализационна мрежа, а също така и да се направи подробна проверка и подобрения на вече съществуващата такава. В тази връзка се очаква по план да се ремонтират водопроводи с дължина от 40 километра.

На дневен план са и някои основни проекти, свързани с инфраструктурата, които ще засегнат следните зони – територията на Столична община, включително централна градска част, както и зоната около Пирогов, бул. Сливница, в Модерно предградие, Кокаляне и Суходол.

Очаква се също приключването на строежа и пускането в експлоатация новият метан танк в Пречиствателната станция за отпадъчни води край  Кубратово, който е с обем от 7 хиляди куб. метра. С тази стъпка ще бъде повишен капацитета на съоръженията, свързани с добива на биогаз, а компанията ще спечели своята пълна енергийна независимост.

Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“, обясни, че в момента вниманието е фокусирано преди всичко към обновлението на ВиК мрежата на София и дигиталното управление на водата.  Той подчерта, че всяка една планирана инвестиция е крачка към подобряване на услугите и тяхното модернизиране, а то е в пряка връзка с качественото обслужване на клиентите. Затова и дружеството залага много на различни технологични иновации.

„Софийска вода“ е първото дружество, което въвежда система за ежедневно наблюдение на водните количества, по техния път от водоизточниците до градските измервателни зони и крайните клиенти на дружеството. Благодарение на това дигиталният мониторинг на подаваните водни количества в мрежата на Столична община ще бъдат под строг и навременен контрол, което ще даде възможност за реакция в рамките на едно денонощие, при възникнали проблеми.

Още едно нововъведение за 2020 година ще бъде и стартът на така наречената smart metering система, касаеща големите потребители. С помощта на тази система консумацията ще бъде по-прецизно и бързо отчетена. Засега това ще бъде направено само за 5 хиляди от клиентите, с опция за бързо поетапно разширяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *