DIN шини: видове и предназначение

DIN шините се използват много често при монтирането на модулни устройства на промишлени системи и електрически инсталации. 

Самото им наименование е акроним, който означава Deutsches Institut für Normung (Германски институт за стандартизация).

DIN шини: видове и предназначение

Източник на изображение: wikipedia.org

Какво представлява една DIN шина?

Най-общо казано, това е шина (релса), върху която се монтират различни електрически компоненти като прекъсвачи, предпазители, захранвания, клеми за връзки, релета и много други. 

Произвежда се по стандартизирани размери, което улеснява монтажа на електрическите елементи върху нея.

Модулните елементи, предназначени за монтаж върху DIN шина също предлагат в стандартизирани размери така, че да паснат перфектно върху нея, така че да не се налага да се използва никакъв друг закрепващ материал.

Защо DIN шините са важни?

Този вид компоненти имат няколко основни предимства, най-големите от които са:

Лесна и плавна инсталация на елементите от електрическата инсталация

Когато се налага да се добави модулно устройство към електрическата система или инсталация, не е необходимо да се ремонтира цялата конструкция.

Достатъчно е елементът да се плъзне по релсите на DIN шината и да се закрепи само с едно щракване.

Оптимизират максимално пространството

Тъй като се произвеждат по стандарт, шините се монтират лесно и бързо дори и на най-тесните пространства, като по този начин осигуряват удобен начин на свързване на външните и вътрешни кабели.

Видове DIN шини

Според формата, на пазара се предлагат няколко основни вида шини: Ω, C и G.

Ω – Omega шини

Известни още и като TS35, Омега DIN шините са сред най-често срещаните видове. Напречното им сечение прилича на буквата Ω, откъдето идва и името им.

Омега релсите са с широчина 35 мм и с височина от 7,5 мм, което ги прави съвместими с повечето електрически компоненти.

Използват се за монтаж на модулни устройства на електрически табла, електроразпределителни кутии и други.

С – образни шини

Този вид са били считани за индустриален стандарт, преди да се появят TS35 релсите.

Днес С – образните шини  все още са широко използвани, особено когато се налага монтиране на по-тежки компоненти като трансформатори и захранвания.

G – образни шини

Известни още като TS32, G – образните шини имат по-дълбок канал в единия си край, който наподобява буквата G, от където идва и името им.

Също като предходния вид, и Г- образните модели осигуряват стабилна и здрава опора, поради което се използват при монтаж на по-тежки електрически компоненти.

Мини Омега

Както показва и името им, този вид като дизайн са идентични с шините  TS35.

Разликата между двата вида е, че мини Омега шините са с ширина само 15 мм, поради което могат да се срещнат и под името TS – 15.

Мини релсите са най-малкият вид и се използват основно за монтаж на места, които са силно ограничени като пространство.

DIN шини: видове и предназначение

Източник на изображение: wikipedia.org

Какво най-често се монтира върху DIN шина?

DIN релсите са много подходящи за закрепване на следните мобилни устройства към тях:

  • Релета;
  • Електромери;
  • Релета за осветление;
  • Релета за напрежение;
  • Контроли (бутони);
  • Релета за контрол на фазите;
  • Силови релета;
  • Сигнални устройства и много други.

Практични съвети при избор на DIN шини

Тъй като DIN релсите служат за монтиране на електрически устройства, трябва да сте напълно сигурни, че избирате най-подходящата шина за вашия проект.

Затова е добре преди покупката да се уверите, че вида на монтажната шина и компонентите, които искате да залепите върху нея са напълно съвместими.

Ако корпусът, върху който искате да монтирате шината е от метал е добре да се спрете на шина, която е произведена от същия материал.

Преди покупката се уверете, че DIN шините, на които сте се спрели са тествани и отговарят на съответните индустриални стандарти.

Имате ли възможност, не е лоша идея да се спрете на шини с предварително изрязани монтажни отвори, тъй като предварителните отвори доста улесняват монтажа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *