Основни характеристики на септичните ями

Днес много малко хора са доволни от вила с добре изградена канализационна система. Но централните системи за събиране и пречистване на вода не са достъпни навсякъде.

Септичната яма представлява система за пречистване на вода. В нея отпадъчните води се утаяват, филтрират и пречистват по няколко начина. След всички етапи на пречистване се получава почти сто процента чиста вода.

Повече информация за септичните ями може да намерите на следния адрес http://ecoteam-bg.com/bg/product/izgrebni-septichni-yami, като може да разгледате и галерията със снимки на различните видове септични ями.

Какви видове септични ями има?

septichna qma

Екотим Инженеринг 09 ООД

Има няколко типа такива системи:

  • резервоари за съхранение
  • септични ями с последваща обработка на почвата
  • станции за дълбоко почистване.

Те се различават по броя на етапите на пречистване и качеството на пречистената вода.

Септична яма за съхранение е контейнер, който се поставя под земята. Канализацията и канализацията се вливат в нея през тръба от къщата. Те обаче не влизат в контакт с почвата и подземните води, тъй като контейнерът е запечатан. Контейнерът е разделен на два или три сектора. Между тях има блокери, така че непречистената вода от първия сектор да не се смесва с чиста вода от други сектори.

Големи и средни частици от отломки от водата се утаяват в първия сектор. Във втория се обработват химични съединения, които са били в продукти за лична хигиена или в препарат за миене на съдове. В последния сектор всички частици, които не са били филтрирани в предишните етапи на почистване, потъват на дъното. Водата може да се изпуска през отвора в контейнера. Не можете да пиете такава вода – тя не е достатъчно чиста. Но можете да поливате моравата с нея.

Септични ями с пречистване на почвата са подобни на резервоарите за съхранение. Резервоарът също е запечатан, има няколко сектора за почистване. На първия етап водата се утаява – остатъците се утаяват и водата се обработва от анаеробни микроорганизми. Чистата вода се влива в следващия сектор. Той няма дъно, но има филтърна възглавница в земята. Тази възглавница се състои от слой чакъл и пясък. В тези слоеве се задържа утайка, която не се е разложила, и чистата вода напуска. Може да се извади на повърхността за повторна употреба. Такава вода ще бъде 75-80% пречистена.

В септичните ями за дълбоко пречистване колонии от аеробни бактерии работят с вода. Те пречистват водата с 98% и разлагат повече остатъци. За да могат аеробните бактерии да живеят и да работят с дренажи,имате нужда от постоянно подаване на кислород с помощта на компресор. Това е недостатък, тъй като станцията се нуждае от електричество, за да работи. Чудесен избор на септични ями може да намерите на изгодни цени в Екотим Инженеринг 09 ООД.

Монтажът на септичната яма може да извършите сами или да се обадите на специалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *