Икономиката на България е нараснала с 3.1% за миналата година

Икономиката на България продължава своето развитие във възходяща линия спрямо 2017 година. Това поне показват предварителните данни от оценката на Националния статистически институт, които бяха обявени днес. По този начин се потвърждават и данните от експресната оценка, която бе оповестена през февруари.

Преизчислен в евро, брутният вътрешен продукт на България в настоящия момент се равнява на 55.181 милиарда евро, като на човек се падат по 7829 евро. Колкото до брутната добавена стойност за годината, тя възлиза на сумата от 93.513 милиарда евро. Реалният стойностен обем на показателя е с 3% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2017 г.

Данните от индустриалния сектор показват, че той създава 27.4 процента от добавената стойност в родната икономика. Това е отстъпление с 1.0 процентни пункта в сравнение с предходната 2017 година. Секторът на услугите успява да създаде 68.4 процента, а аграрният – 4.2 процента от добавената стойност. През 2017 година цифрите са показвали съответно 66.9 и 4.7 процента.

През четвъртото тримесечие на 2018 година се забелязва нарастване на брутния вътрешен продукт с 3.2 процента спрямо същия период от предходната година. Спрямо тримесечието преди това, растежът е 0.8 процента. Най-висок растеж се забелязва при първото тримесечие, когато той е бил в рамките на 3.6 процента. При второто той се забавя до 3.4 процента, а през третото – 3.1 процента. През 2017 г. годишният растеж беше 3.6 на сто.

Припомняме ви, че през месец февруари европейската комисия понижи своите очаквания за растежа на българската икономика до 3.2 процента. Само за сравнение, българското министерство на финансите очакваше растеж до 3.6 процента.

Иначе вчера БНБ понижи своите очаквания за ръст на икономиката до 3.6 процента. Само за сравнение, при предходната прогноза се очакваше ръст от 4 процента. Тя бе публикувана преди половин година. Междувременно БНБ ревизира данните за 2018 година с 0.7 пр. пункта до 3.2% ръст на БВП. Основната причина е спадът на износа.

За съжаление, в контраст с новините за усилване на икономиката, българският северозападен регион е на последно място в Европейския съюз по регионален вътрешен продукт, изразен в стандарти на покупателната способност на населението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *