Какво представлява потребителският кредит?

Това е доброволен договор, който се състои в това, че заемодателят предоставя определен кредит на потребител при условията на разсрочено плащане, с цел да задоволи нуждите на лицето, независимо от неговата икономическа и професионална дейност, като всичко това се извършва при регулирани лихвени проценти.

Тези кредити обикновено се искат от банкови финансови институции.

Какви са предимствата на потребителските кредити?

 • Помагат на потребителя да закупи стока, без да има спестени пари, за да я плати.
 • Осигуряват достъп до финансиране по лесен начин, без да се налага да предоставят обезпечение.
 • Усвоената сума по кредита може да се използва за различни цели.

Какви са недостатъците?

 • Крайната сума на кредита може да се повиши значително, ако не се погасява редовно.
 • Лихвеният процент може да бъде висок
 • Ще бъдат начислявани такси и комисиони
 • Плащанията се удължават във времето
 • Пропуснатите плащания могат да доведат до такси за просрочие.

Характеристики на потребителските кредити

 • Обикновено са за по-големи суми в сравнение с бързите кредити;
 • Имат по-дълъг срок на погасяване;
 • Не е необходимо да се предоставя обезпечение, както е при ипотечните кредити
 • Личният заем може да бъде взет от банка, кредитен съюз или онлайн кредитор. Погасителния план обикновено е от няколко месеца до няколко години.
 • Въпреки че обикновено е най-добре да разчитате на спестяванията си или фонд за „спешни случаи”, за да покриете неочаквани разходи, личните заеми могат да бъдат добър вариант за справяне с неприятни финансови ситуации.
 • Един от най-добрите начини за оценка на личен заем е да разгледате годишния процент на заема . ГПР е общата цена на заема и включва лихвата и всякакви такси.
 • Личният потребителски заем влияе на вашия кредитен рейтинг подобно на всяка друга форма на кредит. Навременните плащания ще изградят добра кредитна история, докато забавените плащания могат да навредят на резултата ви и  бъдат докладвани на кредитните бюра.

Източник: kreditolandia.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *