Какво представляват инвестиционните фондове?

 Запознайте се с основните характеристики на инвестиционните фондове и изискванията, на които трябва да отговаряте.

Когато търсите взаимен фонд, искате да използвате парите си, за да печелите. С този механизъм ще имате достъп до портфолио, съставено от национални и международни акции и облигации.

За какво става дума?

Инвестиционните фондове обединяват групи от хора с цел да инвестират заедно, така че да имат достъп до множество и по-големи възможности. Тези видове продукти обикновено се съставят от кошници, които включват акции, с променлив доход и облигации с фиксиран доход, предоставящи възможност за генериране на различни комбинации:

  • Всеки фонд варира в състава си според риска и времевите рамки.
  • По време на инвестицията, задачата на администратора е да продава и купува ценни книжа, за да постигне договорената възвръщаемост.

Изберете вашите опции

Всеки човек има свои собствени нужди, така че когато избирате своя  фонд,  имайте предвид следната класификация и продължителност:

Краткосрочен

  • Този тип фондове имат много ниско ниво на риск и са предназначени да покриват непредвидени събития и да се възползват от различни възможности.
  • Периодът за краткосрочни средства е месеци и имате възможност да получавате парите си ежедневно.

Средносрочен план

  • Те са със срок от 1 година. Основната му характеристика е балансът между надеждност и производителност, със срокове от 1 година.

Дългосрочен

В този случай вие си поставяте дългосрочни цели и задачи. Времевият период е няколко години.

Изисквания

След като анализирате най-удобния фонд за това, което търсите, имате две възможности да започнете своя процес. Единият е да отидете в банков клон, а другият е да извършите процеса онлайн по лесен, безопасен и лесен начин. Всичко, от което се нуждаете, е да имате акаунт с необходимите ресурси и това е!

Освен това имайте предвид, че това е 100% сигурна услуга, която ви дава шанс да увеличите спестяванията си.

Източник: https://bulgaria24.tv/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *