Специфики на овърдрафта и какво трябва да знаем

   Овърдрафтът е банков продукт и поради това получаването му е свързано с необходимостта да се изпълнят определени условия. На практика това означава необходимост от сключване на договор за заем с банката, който въз основа на подробна оценка на кредитоспособността определя максималния размер на лимита. Както при всички продукти, подробните причини до голяма степен зависят от избраното от нас съоръжение. Ето защо, преди да изберете конкретно решение, е добре да анализирате в детайли не само разходите по дадена оферта, но и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да получите допълнително финансиране.

Най-често обаче предоставяне на овърдрафтще зависи от работата на компанията в продължение на минимум 12 месеца и наличието на банкова сметка в дадена институция за минимум 3 месеца. На свой ред, размерът на лимита се определя въз основа на вашата кредитоспособност, размера на оборота, кредитиран по сметката, и вида на обезпечението по кредита.

Изплащане на овърдрафт

За разлика от обикновения кредит, овърдрафтът няма предварително определен график за погасяване. Това означава, че предприемачът решава дали и кога ще използва предоставения лимит, и кога и в какъв размер ще изплати. В случай на временни проблеми с финансовата ликвидност, не трябва да се притесняваме допълнително за бързо наближаващата дата на погасяване на вноската.

В този случай го правим в съответствие с нашите предпочитания и възможностите на компанията. Нещо повече, изплащанията се извършват автоматично с всеки превод към акаунта, без наше участие.

Ако срокът на заема е 12 месеца, предприемачът обаче е длъжен да изплати изцяло заема до датата, посочена в договора. Ако обаче срокът на заема бъде удължен, не е необходимо да се изплаща заемът на първоначалната дата и предоставеният лимит все още е наличен.

Кредитни разходи 

Както споменахме по-рано, предоставянето на овърдрафт не означава, че лицето трябва да го използва. Специфичността на овърдрафта ни позволява свободно да управляваме отпуснатите средства, например поради факта, че не плащаме такса за неизползвания лимит. Лихва се начислява само върху използваната сума на заема. Ако не използваме предоставения лимит, не поемаме разходите за лихви. От друга страна, когато се използва предоставеният заем, колкото по-големи са приходите по сметката, която покрива овърдрафта, толкова по-ниска е лихвата. Та ако от отпуснатия заем ние го използваме разумно и в краткосрочен план можем спокойно да кажем, че това е най-евтиният заем за компаниите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *