Софийският университет увеличава таксите на няколко специалности

Таксите на няколко специалности в СУ “Св. Климент Охридски” ще бъдат увеличени за следващата учебна година. Това реши ръководството на университета на своя академичен съвет. Увеличенията важат за студентите, докторантите и специализантите в определени специалности. От университета поясниха, че увеличенията ще бъдат в сила единствено приетите през учебната 2019/2020 година.

Специалностите, при които ще има увеличение на годишната такса, са както следва:

Във факултета по журналистика и масова комуникация това са Журналистика, Връзки с обществеността, Комуникационен мениджмънт и Книгоиздаване. Таксата там се покачва от 560 на 600 лева за редовно обучение и от 300 на 350 лева за задочно обучение.

Във Факултета за науки за образованието и изкуствата таксата нараства от 730 на 780 лева за специалностите Графичен дизайн и Музикални медийни технологии и тонрежисура. В Геолого-географския факултет се увеличава таксата за специалност Туризъм от 420 н 460 лева.

Във Философския факултет също има две специалности с увеличени такси. Това са Европеистика и Политология, където те вече достигат 600 лева. “Филология” във факултета по славянски филологии се увеличава до 400 лева за задочно обучение, а специалността Философия във Философски факултет нараства до 580 лева за редовно обучение и 320 лева за задочно.

При три от специалностите в Софийски университет обаче таксите се намаляват. Това са специалностите Учител по природни науки в основна степен на образованието”, Физика и информатика и Физика и математика, където от 400 лева годишната такса се намалява до 200.

Без промени остават и таксите за кандидатстване в Софийския университет за следващата учебна 2019/2020 година. 30 лева остава таксата за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентска кампания, плюс класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

За втора поредна година ще важи правилото, че приетите студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление “Математика”, специалности “Математика” и “Статистика” в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *