Създават нов квартал на София между “Люлин” и “Обеля”

Нов квартал на София ще бъде създаден в западната част на града. Той ще се намира в район “Връбница” между “Люлин” и “Обеля”, а инвеститорът има намерение той да бъде изграден в следващите 7-8 години. Кварталът ще бъде с големината на малко градче и би трябвало да побере около 8000 души. Очаква се новият квартал да се намира в близост до гробищния парк “Бакърена фабрика”.

Главният архитект на София Здравко Здравков вече е внесъл в общината доклад за проекта. Докладът премина обсъждане от Постоянната комисия по архитектура и градоустройство на Столичния общински съвет. Проектът вече бе разгледан и от комисията по екология.

Предстои обаче проектът да бъде разгледан и от комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, както и от тази по транспорта. Съобщава се, че това е първият проект, който е сертифициран по световните стандарти за градоустройство.

Теренът зад гробищния парк “Бакърена фабрика” е огромен и в момента неизползван. Преди две години инвеститор от САЩ имаше намерение да изгради интермодален транспортен възел, жилищен квартал и нова метростанция между “Обеля” и “Сливница”. В крайна сметка обаче до реализация на тези планове не се стигна.

Смята се, че цялата площ е към 106 000 кв. м., като 20 декара ще бъдат предазначени за улична мрежа. Очаква се зелените площи и междублоковите пространства да са с големина около 36 000 кв. м. Общо към 2500 апартамента следва да поберат между 7800 и 8000 души от новия софийски квартал. Не се очаква и проблем с паркирането, тъй като осигурените паркоместа ще бъдат с 20% над предвидения норматив. Не се предвижда височината на сградите да бъде повече от седем етажа, а през квартала се планира да минава голяма улица.

Проектантите на новия квартал планират още велоалея и връзка с метрото, като са предвидени и пространства за детски центрове. Изчислено е, че в близост има и достатъчно училища, които да бъдат посещавани от децата, които ще живеят в новия квартал на София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *