Средните заплати в университетите са над 1700 лева

Министърът на образованието Красимир Вълчев увери, че средната заплата в българските университети е повече от 1700 лева бруто. Той допълни, че според него ВУЗ-овете у нас не се стараят да привличат млади преподаватели, а създават “рентиерски” модел на заплащане на възнаграждения. Именно това води до факта, че разликата между най-високите и най-ниските заплати е около 2,5 пъти.

Вълчев е на мнение, че мораториумът за създаване на нови университети и филиали, заложен в промените на Закона за висшето образование, не е възможно най-добрата идея. Образователният министър заяви, че очаква до максимум година да бъде представена национална карта на висшето образование. Тя би трябвало да направи диференциация между професионалните направления.

Красимир Вълчев смята, че основният проблем на българската образователна система не е броят на висшите училища, а самият факт, че ВУЗ-овете обучават в професионални направления, които не отговарят на техния профил. И следователно, те не разполагат с нужния капацитет, за да го правят. Това води и до наемане на преподаватели от други висши училища.

“Проблемът е в това, че приемът достигна крайният си предел. Ако преди 30 години се приемаха 30% от завършващите гимназиално образование, през 2016 г. това достигна близо 80%. Сега връщаме назад, но не самоцелно, защото имаме професионални направления, в които имаме недостиг на студенти”, заяви министърът на образованието.

Министър Вълчев довери, че има “избуяло” търсене на висше образование заради самата диплома, което далеч не гарантира добри кадри в бъдеще. Той добави, че за специалностите, за които има по-голямо търсене на студенти, се осигуряват допълнително стипендии, по-висок прием и по-добро финансиране.

Представяйки данни от статистиката, министър Вълчев посочи, че за последните три години приемът в университетите е бил намален от 58 000 на 43 000. Той допълни, че системата вече се пренастройва така, че да се работи с по-малко студенти.

Попитан за промените в закона, предвиждащи министърът на образованието да сключва мениджърски договори с ректорите, Вълчев бе категоричен – Министерството няма да се меси в академичното, финансовото и административното управление на университетите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *