Учителските заплати се увеличават с 20%

Учителските заплати в страната се увеличават с не по-малко от 20%, считано от 1 януари 2019 година. Това се предвижда във вече подписания анекс към Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование. Това потвърдиха от пресцентъра на Министерството на образованието.

Така от 1 януари 2019 година минималната заплата на директор на училище, детска градина или обслужващо звено нараства до 1140 лева, а на заместник-директор – до 1065 лева. Всички учители, логопеди, психолози, педагогически съветници, възпитатели и други, спадащи към екипа от педагогически специалисти, би трябвало да се подписват на не по-малко от 920 лева месечно. Старши учителите и старши възпитателите ще получават по 955 лева. Главните учители и главните възпитатели ще се радват на възнаграждение от 1005 лева.

Предвидените пари за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на педагогическия персонал и разходите за осигурителните им вноски за сметка на работодателя са на стойност 39 милиона лева, допълват от министерството на образованието.

Според подписания анекс, предвижда се и промяна при назначаването на психолози, педагогически съветници и социални работници. Една на брой щатна бройка ще се разкрива при повече от 350 ученици в училище, а не както бе досега – при 400. Две щатни бройки ще се разкриват при повече от 800 ученици, като досега това се случваше при 900 деца.

При подписване на анекса, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви: “С този анекс изпълняваме ангажиментите си към учителите, всички те са най-важни за системата”.

Само преди месец се появи тревожна статистика, според която след само 8 години на територията на страната няма да достигат около 40 хиляди учители. Причина за това е фактът, че голяма част от действащите в момента ще се пенсионират, а броят на младите е недостатъчен такъв, че да компенсира това. Дори и в момента има недостиг на учители по математика, информатика, природни науки, чужди езици и начални класове, посочват от учителския синдикат. Според прогнозите, след 2 години недостигът на учители ще бъде в размер на 10 хиляди души.

1 thoughts on “Учителските заплати се увеличават с 20%”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *