България сред страните с най-високо доверие в ЕС

Противно на опитите да се прокраднат определени настроения в обществото, България е сред страните с най-високо доверие в ЕС в рамките на съюза. Това показва ново проучване на “Евробарометър”. Според анализираните данни, 60% от българските граждани имат вяра в Европейския съюз, а 25% – по-скоро не.

Това нарежда България сред държавите с най-високо гражданско доверие в ЕС. Преди нас са единствено Литва и Дания. И обратното – с най-ниско доверие в Европейския съюз са Великобритания, Франция и Гърция. При България и Румъния се забелязва покачване на доверието в рамките на пет процента. За ЕС това е най-силно увеличение на доверието от пролетта на годината насам.

Данните обаче показват, че има наличие на спад на доверието към Европейския съюз с около един процент на година. През последната година одобрението на образа на ЕС е намаляло с три на сто през последната година, а същевременно с това се забелязва растеж на недоверието към съюза. Намалява и размерът на доверие спрямо европейската демокрация, отчитат от “Барометър” в своето изследване.

Около 49% от българите са сигурни, че техният глас има значение за развитието на ЕС, като за съюза средният процент за това е 45%. 40% от българите обаче са песимисти, че от тях нещо може да зависи в Европа. 11% отговарят “не знам”. Най-висок процент увереност, че гласът им се чува, има в Дания – 72%, а най-малко е този процент от хората в Гърция – едва 23%.

56% от българите заявяват, че се чувстват граждани на Европейския съюз. Лидер в това отношение в съюза е Люксембург, където цели 91% отговарят, че се чувстват пълноправни граждани на съюза. Най-нисък е този процент в Гърция – 51 на сто.

Проучването показва, че за гражданите на ЕС най-важните теми за дискусия са имиграцията, околната среда и промените в климата. Икономическата обстановка също е сред водещите въпроси, които вълнуват гражданите на ЕС. Същевременно най-малко се притесняват от престъпността, енергийните доставки и данъците. За разлика от България, повечето граждани на ЕС не се притесняват и от въпросите, свързани с техните пенсии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *