Задължителната предучилищна за 4-годишните се отлага

Вече знаем някои важни подробности от публикувания за обществено обсъждане проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

Според предвидените промени, общините трябва да са готови с всички осигурени условия за задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните за учебната 2022/23. Практически това означава, че те ще получат отлагане с две години, за да могат да се справят навреме с поставените срокове. Както бяхме информирали, очаква се социално-слабите семейства да бъдат подпомогнати от държавата с плащане на таксите им за детските градини.

Задължителното предучилищно образование за децата, навършили 4 години, се мотивира със становището, че повечето прекарано време в детските градини спомага за по-добро справяне в училище на децата. От Министерството на образованието цитират изследвания, според които колкото по-рано бъдат обхванати децата с предучилищни занимания, толкова по-успешно се справят те впоследствие в училище.

От МОН цитират и някои тревожни данни, според които децата, растящи в семейства на необразовани родители, най-често са сред отпадащите между 5-и и 6-и клас в училище. Основна причина за това са отсъствия, проблеми с училището и семейни такива, както и други. Според данните на Програмата за международно оценяване на учениците PISA за 2015 г. се посочва, че някъде около 40% от децата у нас не притежават дори основна компетенция, що се отнася до базови умения като четене, математика и познаване на науката. Сред децата, които са в неравностойно положение, този процент достига дори 60.

В своите мотиви МОН добавя: “До 2020 г. най-малко 95% от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование следва да участват в образованието в ранна детска възраст”.

От Министерството обобщават, че според различните изследвания, колкото повече се инвестира в ранното образование на децата, толкова по-добра е възвращаемостта впоследствие.

Обхващането в детска градина е ключово не само за езиковото, когнитивното, емоционалното, социалното развитие на детето, но и защото наред с обучението, възпитанието и социализацията осигурява и ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време това дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда, е записано още в мотивите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *