Предсрочно погасяване на бързи кредити – възможно ли е?

Днешният свят е забързан, скъп и пълен с неочаквани преживявания. Някои от тях са чудесни, други са неприятни. Във всеки от двата варианта може да изискват непредвидени разходи. Факт е, обаче, че мнозина от българските работещи хора не получават достатъчно големи заплати, че да могат да спестяват, още повече за събития, които изискват значителни средства в наличност. Без значение дали е по хубав, или по лош повод, неочакваният разход си е разход и не винаги може да бъде покрит. В такива ситуации някои потребители обмислят възможността за бързи кредити.

Бърз кредит е кредитен продукт на небанкова финансова институция, която разполага с необходимите разрешителни за действие в тази индустрия и за обработка на лични данни и извършване на справки с тях. Тези институции създават свои специфични кредитни продукти, които идват с разнообразни условия.

Това са:

  • Минимална сума на кредита
  • Максимална сума на кредита
  • Минимално време за погасяване
  • Максимално време за погасяване
  • Лихвен процент
  • Погасителен план
  • Условия за получаване.

Доста от потребителите, обаче, планират да изтеглят някакъв вид кредитен продукт за определен по-дълъг срок с идеята да имат по-дълго време за изплащане, но с опцията да изплатят сумата предварително. Съответно, те се питат дали това е възможно.

Кредитни продукти и възможности за предсрочно погасяване

Съществуват различни видове бързи кредити. Някои от тях са с кратки срокове на погасяване, други – с по-дълги, както и със съответния възможен диапазон от суми, които се отпускат по тях. Изискванията, разбира се, също се различават.

Обикновено почти всеки кредитен продукт предлага възможността да бъде погасен предсрочно. В някои ситуации може да е дължима неустойка в размер на определена сума или определен процент от сумата, когато погасявате предсрочно кредит.

Някои кредитни продукти имат такава неустойка само в някаква начална част от срока след усвояването им. Тоест, например, може да имат неустойка в рамката на шест месеца, след което такава да не съществува. Следователно, ако кредитът е такъв, предсрочното му погасяване в пълна степен шест месеца след усвояването му може да бъде без допълнителни такси, удръжки и неустойки.

Естествено, всичко това зависи от специфичния кредитен продукт. Всеки от тях има своите условия и изисквания, които са преформулирани и винаги следва да бъдат прочетени, когато се сключва договор, за да може потребителят да е наясно с тях. В тези условия, било то при предварително проучване или преди подписване на договор, следва да бъде упомената възможността за предсрочно погасяване. В повечето случаи тя съществува, като в зависимост от кредитния продукт може да присъства или отсъства неустойка в определен размер за даден срок след усвояването на сумата по кредита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *