КЗК установи нови злоупотреби в дейността на “Топлофикация”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи нарушения в дейността на “Топлофикация София”, злоупотребяваща с ролята си на монополист на пазара за пренос на топлинна енергия в столицата. Постановлението на КЗК гласи, че “Топлофикация” системно нарушава правилата, налагайки на клиентите си три нелоялни търговски условия.

Според проверката на Комисията, дружеството редовно нарушава закона, принуждавайки новите си клиенти сами да изградят за собствена сметка своя присъединителен топлопровод. В това число влизат още съоръженията към него и абонатната станция.

Освен това, “Топлофикация” е задължавала новите си абонати да предоставят новите инсталации за безвъзмездно ползване на дружеството, като обезщетението им се е изплащало под формата на топлинна енергия.

От КЗК припомнят написаното в нормативната уредба, според което “Топлофикация” е задължена да заплати за инсталацията на цялата присъединителна инфраструктура. Комисията е категорична, че е напълно необосновано клиентите да предават на “Топлофикация” изградените и заплатени от тях съоръжения. Нещо повече – дружеството дори би трябвало да си плаща, за да ги използва. Посочва се, че начинът на обезщетение с топлинна енергия ощетява строителите инвеститори, тъй като те не представляват крайни потребители на услугата.

В заключение Комисията за защита на конкуренцията обобщава, че всички тези условия представляват нелоялни търговски условия, наложени от дружество с господстващо положение. Което и в случая е дефиницията на монопол.

В резултат на всичко това, “Топлофикация София” има срок от 30 дни, за да предостави писмените си възражения по казуса и предявените твърдения.

Припомняме ви, че в края на месец юни КЗК установи подобни монополни действия и от страна на Националната електрическа компания (НЕК). Тогава стана ясно, че НЕК нарушава правилата при балансирането на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници.

В края на 2017 година КЗК наложи санкции на разпределителните и снабдителни предприятия от групите на ЕВН и ЧЕЗ. Остава да видим, дали този път глоба ще бъде наложена и на “Топлофикация София”, към коята има немалко възражения и искове от страна на граждани.

One thought on “КЗК установи нови злоупотреби в дейността на “Топлофикация””

  1. ангел марков says:

    КЗК отчита дейност с която показва единствено, че я има, като хвърля пепел в очите на хората КЗК е сляпа за да види, че при топлоснабдяването не съществуват стоката “топлинна енергия”, пазар на топлината и пазарни отношения между страните, което не е нищо друго освен престъпление срещу пазарната икономика, а стотици пъти е сезирана за това. За каква конкурентна среда може изобщо да се говори, след като продукта представляващ обществен интерес – топлинната енергя не притежава качеството стока, поради което не могат да съществуват пазар на топлината и пазарни отношения между страните, продажбата и покупката на топлинната енергия?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *