Икони, ценното свещено изкуство

Във времена на несигурност ние естествено сме склонни да търсим утеха или надежда в духовността. Православните християни са много наясно с това и затова вярващите винаги имат икони в домовете си, поставени на стената, обърната на изток и с функция, по-близка до тази на семейните светци, отколкото като декоративен елемент, докато в Западна Европа тя обикновено се използва обратното, особено поради високата икономическа стойност, която тази форма на религиозно изкуство достига, когато става въпрос за древни произведения.

За да добиете представа за тази разлика във визията, просто се разходете всяка събота или неделя сутрин из популярния пазар Исмаилово в Москва , където туристите обикновено се пазарят за цената на продаваните там ръчно рисувани икони, за да ги приемете като сувенир, докато местните придобиват същите изображения с благоговение.

Основната разлика между иконите и живописта на религиозна тематика е, че първите, въпреки че са произведение на изкуството, са и свещен предмет за поклонника и имат специална сила да помагат в молитвата, тоест те не са просто художествен предмет за съзерцание. Според православната църква специалната енергия на иконите произтича от факта, че самият светец присъства в осветеното изображение на светеца. Това е възможно чрез благословението на иконата. При освещаването му се установява връзка между изображението и неговия първообраз, между лицето, което представлява, Христос, Богородица, и самото изображение. С други думи, благословената икона по принцип е чудотворна.

През 18 век иконата изпада в немилост по времето на цар Петър I, подобно на западните обичаи и натуралистичната живопис, която копира живота в опит да представи реалността. Но въпреки официалната позиция, традицията на иконописта беше толкова силна, че оцеля не само в епохата на Просвещението и 19-ти век, но и в съветските времена, когато религията от всякакъв вид беше забранена . Изкуството на иконата оцелява скрито в много манастири до възстановяването й в края на 20-ти век, а днес народите от Източна Европа намират в тях алтернативен начин за виждане на света.

Източник:  ikonopis.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *