Ролята на поръчителите при кредитирането: Защо някои кредитори ги изискват, а други не

Когато става въпрос за заемане на пари, независимо дали става дума за закупуване на дом, стартиране на бизнес или финансиране на образование, заемодателите често имат различни изисквания и критерии. Един от факторите, които могат значително да повлияят дали имате нужда от поръчител, е самата кредитна институция. Някои кредитори настояват да имате поръчител, а други не. В тази статия ще проучим защо съществува това несъответствие и факторите, които влияят на решението на заемодателя дали да изисква или не поръчител.

Разбиране на поръчителите

Гарантът е физическо лице, което се съгласява да изплати заем от името на основния кредитополучател, ако той не изпълни задълженията си. По същество поръчителят осигурява допълнителен слой сигурност за кредитора, намалявайки риска, свързан с отпускането на заеми на определени кредитополучатели. Обикновено се изискват поръчители, когато основният кредитополучател има слаба кредитна история, нисък доход или други фактори, които го правят по-висок риск при кредитиране.

Защо някои заемодатели изискват поръчители

  • Намаляване на риска: Кредиторите се занимават с управление на риска. Когато кредитополучателят има по-малко от идеалната кредитна история или ограничен доход, способността му да изплати заема става несигурна. В такива случаи заемодателите могат да изискат поръчител, който да гарантира, че заемът ще бъде изплатен, дори ако основният кредитополучател не изпълни задълженията си. Това намалява риска на заемодателя и увеличава вероятността за изплащане на заема.
  • Кредитоспособност: Някои кредитори може да имат по-строги критерии за допустимост от други. Ако кредитополучателят не отговаря на тези критерии, заемодателят може да настоява за поръчител като начин за компенсиране на възприемания риск. Поръчител със стабилна кредитна история може да служи като поръчител, като гарантира способността на кредитополучателя да изплаща.
  • Размер на заема: За по-големи заеми, като ипотеки или бизнес заеми, заемодателите често изискват по-строги стандарти за квалификация. В тези случаи дори кредитополучатели с приличен кредит може да бъдат помолени да осигурят гарант, който да подкрепи допълнително молбата им и да гарантира, че сумата на заема може да бъде изплатена.
  • Регулаторни изисквания: В някои юрисдикции специфични видове заеми или кредитни институции са предмет на регулаторни указания, които може да наложат използването на поръчители. Тези разпоредби са предназначени да защитават както кредитополучателите, така и кредиторите и могат да диктуват кога е необходим поръчител.

Ролята на поръчителите при кредитирането: Защо някои кредитори ги изискват, а други не - снимка

Защо някои заемодатели не изискват поръчители

  • Силен профил на кредитополучателя: Кредиторите, които обслужват предимно кредитополучатели със силна кредитна история и стабилно финансово състояние, може да не изискват поръчители. Тези заемополучатели се считат за по-нискорискови и заемодателят може да е уверен в способността им да изплатят без допълнителни гаранции.
  • Разнообразни опции за кредитиране: Някои кредитори предлагат различни кредитни продукти, включително такива, предназначени за кредитополучатели с не толкова перфектен кредит. В такива случаи заемодателят може да е готов да отпусне кредит, без да изисква поръчител, макар и при по-висок лихвен процент, за да отчете повишения риск. Пример за това са различните бързи заеми без поръчител.
  • Конкурентно предимство: В конкурентен пазар на кредитиране някои кредитори може да изберат да не изискват поръчители, за да привлекат повече клиенти. Като предлагат заеми с по-малко ограничения, те могат да се харесат на по-широк кръг от кредитополучатели.
  • Алтернативна оценка на риска: Някои кредитори използват алтернативни методи за оценка на кредитоспособността, като например анализ на стабилността на доходите, трудова история или образование. Тези кредитори може да са по-снизходителни, когато става въпрос за изискване на поръчители, защото имат различен подход към оценката на риска.

Източник: https://www.ferratum.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *