Някои видове кредити и техните специфики

Кредитът е ключов инструмент в нашите финанси. Ако се научите да я управлявате правилно, той може да ви помогне да постигнете целите си. Преди да кандидатствате за заем, трябва да анализирате няколко фактора от финансовото си състояние, например: колко дълг имате, какви са постоянните ви разходи и какви активи притежавате.

Ето някои от видовете финансиране

Кредитни карти

Те са пример за револвиращ кредит, който ви дава кредитна линия, т.е. обща сума, от която извършвате покупки и плащания. Основната характеристика на кредитната карта е че разполагате с определен парична сума (лимит на картата), от която можете да използвате колкото ви е необходимо в момента. Например, ако правите покупка и знаете, че ще можете да я изплатите, след като получите заплатата си. Ако използвате картата с тази цел, можете да се превърнете в клиент, който погасява дълга си всеки месец, без да допуска натрупване на лихви.

Преди да кандидатствате за карта, препоръчително е винаги да проверявате общата годишна такса, лихвения процент, комисионите, промоциите и другите предимства, както и другите условия.

Безлихвени заеми

Безлихвените заеми са вид бързи кредити и обикновено се предлагат от небанкови финансови институции. Те се характеризират с това, че не са обвързани с конкретна цел и трябва да се върнат в кратък период от време. Това означава, че когато кандидатствате за него, не е необходимо да обяснявате за какво ще го използвате и можете да го разделите на различни цели.

Например можете да използвате една част за ремонт, а друга – за пътуване. В общи линии, каквото пожелаете, тъй като обикновено не се изисква да декларирате за какво ще използвате парите.

Като предпазна мярка се уверете, че става въпрос за реномирана компания, и проверете клаузите на договора, преди да го подпишете. Както и при кредитните карти, проверете, сравнете и прегледайте общите годишни разходи, годишната лихва, таксите и всички условия. Също така съставете бюджет и проверете способността си да плащате.

Много институции предлагат специализирано финансиране, например ипотечни кредити, кредити за образование, кредити за автомобили и т.н. Това означава, че сумата, която ви се предлага, може да се използва само за една цел и трябва да можете да докажете, че сте я използвали за тази цел.

Предимството на тези кредити е именно тяхната специализация, тъй като сумите и плановете за плащане се определят в зависимост от целта. Преди да сключите договор, проверете много внимателно различните алтернативи и изчислете процента на лихвата, която ще ви бъде начислена.

Заеми до заплата

Това са краткосрочни кредити, които се отпускат за кратък период, обикновено един месец или до получаването на следващото трудово възнаграждение. Използват се за при спешна нужда от пари назаем.

Заем за дълготрайни потребителски стоки

Заемите за покупка на стоки могат да се предлагат от банкови и небанкови финансови институции. Чрез тях можете да закупите телефон, лаптоп, електроуреди и друга техника на изплащане с помощта на заем. Обикновено в големите търговски вериги има консултанти на конкретна кредитна институция, които ви предлагат този вариант, в случай че нямате налични парите за покупка на избраните стоки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *