Безработицата у нас достигна рекордно ниски нива

Безработицата в България е достигнала рекордно ниски нива от 4.2%, посочват данните на Националната статистика. Междувременно устойчивият ръст на средната заплата е достигнал 10% годишно. Данните за това бяха представени от социалния министър Бисер Петков, който взе участие на международната конференция с тема “Синдикални политики за устойчива заетост, достоен труд и преодоляване на нарастващата несигурност на работното място”.

Министър Петков заяви, че темата устойчивата заетост, достойния труд и преодоляване на нарастващата несигурност на работното място е сред основните приоритети в работата на социалното министерство. Той обясни, че през последните години българското правителство полага сериозни усилия да увеличи финансовата стабилност, да привлече нови инвестиции и да увеличи доходите на българските граждани.

Според социалния министър, основните предизвикателства пред хората са свързани с демографските промени, увеличаващото се влияние на цифровите технологии, както и промяната на моделите на производство. Той не забрави и промяната на трудовите взаимоотношения. Според министър Петков, засилващата се дигитализация и производните от нея трансформации също добавят нови изисквания към профила на работната сила.

Междувременно бе обяснено, че предизвикателствата пред всяка държава-членка на ЕС, свързани с пазара на труда, са свързани с откриването на точния подход за осигуряване на устойчива заетост и достоен труд. Една от основните цели е да бъде избегната несигурността сред работниците и ограничаването на техните социални права, посочи Бисер Петков.

Министър Петков е уверен, че добрият социален диалог би могъл да сближи позициите на бизнеса, работниците и държавата. Той призова усъвършенстването на този диалог да продължи, за да бъде допълнително подобрена конкурентноспособността и условията за труд. Бисер Петков открито призова за намирането на балансиран подход за справяне с някои основни предизвикателства пред нашето общество, а именно – невинаги добрите условия за труд, заплащането и липсата на достатъчно добра квалификация на работниците.

Междувременно Милена Георгиева, представител на Агенцията по заетостта, заяви, че трябва да продължим да търсим добрите европейски практики, за да се справим с предизвикателствата в сектора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *