Какво е овърдрафт кредит? Предимства и недостатъци.

Смисълът на овърдрафт е, че клиент на банката може да харчи повече, отколкото има в момента в сметката си. Това се отнася както за лични дебитни карти, така и за бизнес сметки.

Овърдрафтът е краткосрочен заем. Неговият лимит не е безкраен, а се обсъжда предварително от клиента и банката. Овърдрафтът не е за всеки. Финансовата институция трябва да следи, че нейният клиент – физическо или юридическо лице – получава суми по сметката с определена честота. В случай на физическо лице това е заплата, а в случай на бизнес – печалба.

Най-често овърдрафтът е свързан с клиенти на банката, тъй като финансовата институция вижда постоянни постъпления по сметката и е готова да предостави услугата.

Овърдрафтът е удобен за хора, които не винаги могат да планират бюджета си. Но в същото време и не са готови да стартират кредитна карта. До заплата има още 2-3 дни, а се налага извършването на спешна покупка. Тук овърдрафтът е полезен.

Ако овърдрафтът нямате разрешен овърдрафт, но смятате, че подобна възможност ще ви бъде полезна, кандидатствайте. Това се прави в свободна форма, достатъчно е изразено желание. Услугата може да бъде заявена както лично, така и дистанционно.

Лимитът най-често е равен на 50-80% от заплатата или редовните постъпления по картата. Не забравяйте, че веднага щом средствата бъдат кредитирани в баланса, те незабавно ще бъдат отписани срещу дълга, ако има такъв.

Веднага след като услугата е свързана, показаният баланс се променя. Той ще покаже както сумата на заема, така и вашите средства. Това може да бъде объркващо, затова ви препоръчваме да запомните сумата на заема и да я извадите от сумата на екрана.

Сумите на овърдрафт могат да се използват като кредит. Ако клиентът е физическо лице, той може да харчи пари за онлайн и офлайн покупки, да тегли пари в брой.

Условията за изчисляване на комисионната са посочени в договора. Например, ако харчите по-малко от посочената сума, комисионна не се начислява.

В договора е посочен и срокът за пълното погасяване на дълга. Обикновено това е от 25 до 30 дни след края на периода на фактуриране.

Източник: https://www.stateaid-bg.org/category/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *