Евростат: Половината работещи българи не използват чужд език

Любопитни данни разкрива последният анализ на Евростат, насочен към работещите българи. Според данните, повече от половината от тях – 50,5%, не използват нито един чужд език в работата си. Изследването е проведено сред хора от Европейския съюз в трудоспособна възраст между 25 и 64-годишна възраст.

33% от работещите българи използват един чужд език на работното си място, на 14% им се налага да владеят два, а едва 3% си служат с три чужди езика.

Най-много от сънародниците ни, които не си служат с чужди езици, са с основно или по-ниско образование – цели 83%. 60% от работещите със средно образование също не си служат с чужд език. “Изгубени в превода” са и безработните българи, от които 70% никога не са учили и не използват език, различен от българския. Подобно е положението и в селата – там 72% от хората в трудоспособна възраст не използват чужди езици.

Но да обърнем внимание и на сънародниците ни, които си служат с повече от един език. 1 милион от тези с висше образование говорят поне един чужд език, най-висок е процентът и сред хората между 35 и 54 години. Над милион и половина от българите, живеещи в градовете, също си служат с поне един чужд език, същият е и броят на работещите и заети българи с чуждоезикови познания.

България обаче не е единствената страна, в която повечето жители в трудоспособна възраст не владеят чужди езици. В Унгария същото се отнася за 42% от населението, в Румъния – за 36%, а във Великобритания – за 35%.

Не е изненада, че най-разпространеният език сред европейците е английският език, който говорят почти 96% от владеещите чужд език в Европейския съюз, след него е френският, познат на 26% от тях, на трета позиция се намира немският език със 17% и последен е испанският, на който се падат 13%.

Но нека обърнем внимание и на страните, в които владеенето на поне един чужд език е най-разпространено. Първенци са шведите, 97% от които говорят минимум един чужд език, следвани от страните Латвия, Литва и Дания (96%), Люксембург (95%), Финландия и Малта (92%).

Евростат отчита най-високо ниво на многоезичие в Люксембург, където около 50% от населението в трудоспособна възраст владее поне три чужди езика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *