161 са новите случаи на ХИВ-серопозитивни у нас

Общо 1430 са хората, носители на ХИВ вируса в България, които могат да бъдат проследени в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН. Повечето от тях – 1334 (93%) редовно получават съвременна антиретровирусна терапия. Новите случаи на ХИВ-серопозитивни в България от началото на годината са 161.

Това са данните на Министерството на здравеопазването, които бяха цитирани по време на конференция на тема “Да говорим открито за ХИВ”.

Запазва се тенденцията, според която повечето заразени от вируса у нас да са мъже. Броят на пациентите от мъжки пол е многократно по-голям от този на дамите, посочват данните на здравното министерство. Неправителственият и публичният сектор продължават да работят заедно, за да бъдат разкривани възможно най-много случаи на нови болни. Единствената институция у нас, която може да докаже дали един човек е ХИВ-позитивен или не, е Националната референтна лаборатория по ХИВ и СПИН случаи.

Цитиран бе и доклад на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), който изтъква четири основни предизвикателства в борбата с ХИВ вируса. Те включват: по-добро тестване и диагностика, осигурен по-бърз и лесен достъп до лечение, осигуряване на вирусен контрол при вече лекуваните и продължаващата битка със стигмата, властваща в обществото спрямо ХИВ-позитивните.

Какво прави България, за да бъдем по-ефективни в битката със смъртоносния вирус?

Изтъкнати бяха някои крачки, които страната ни е направила в този аспект. Сред тях са безплатни тестове за диагностика и въвеждането на комбинирана антиретровирусна терапия, чрез която вирусът може да бъде трансформиран от смъртоносно заболяване до управляемо състояние. От 2016 година насам, носителите на вируса имат възможността да стартират терапията си веднага. Такива са и препоръките на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS).

Отчетено бе, че една от най-големите рискови групи у нас са мъжете с хомосексуални наклонности. Неправителствените организации работят активно с тях, за да бъдат информирани и образовани как биха могли да се предпазят от вируса. В сериозен риск са и хората, употребяващи наркотици.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *