Избират нов главен прокурор на 24 октомври

Новият Главен прокурор на България ще бъде избран на 24 октомври. Това бе решено от пленума на Висшия съдебен съвет, който изтегли датите, които бяха предложени от прокурорската колегия.

По този начин датата 14 ноември се променя, като изборът ще се осъществи на 24 октомври. Тогава ще бъдат изслушани кандидатите за поста и ще бъде направен изборът. Кадровиците от Висшия съдебен съвет прецениха, че не е нужно да се изчаква целият срок от два месеца, по време на който концепциите на различните кандидати стоят на сайта на съвета, а чак след това да се изготвят отделните становища на комисиите. Припомняме, че тези становища касаят професионалните и нравствени качества на отделните кандидати. След това излиза и решение, дали различните кандидатури са допустими за този пост.

Самата процедура стартира на същата дата, която бе предложена за целта – 15 юли. Законът гласи, че след това е нужно кандидатурите да се издигнат на четири последователни заседания – на 18, 22, 25 и 29 юли. Кандидатите трябва да представят своите концепции в срок до 12 август. Становищата на Етичната комисия към ВСС и Комисията по атестирането следва да бъдат изготвени до 17 септември най-късно. Срокът за неправителствените и научните организации да изпратят становищата си е 16 октомври.

Кой може да издига кандидати за нов главен прокурор? Това могат да сторят трима членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието. Министър Данаил Кирилов обаче вече потвърди, че не възнамерява да упражни това свое правомощие. Той ще го стори единствено при “извънредни обстоятелства”, каквото би било липсата на кандидати, например.

Това ще бъди пети избор на главен прокурор, откакто действа новата конституция на България. Изборът съвпада с местните избори. Една от причините за изтеглянето на датата е фактът, че ако бе останал на 14 ноември, изборът на нов главен прокурор можеше да се озове между първия и втория тур на изборите. Това би довело до покачване на напрежението, отчетоха кадровиците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *