Как да получите ипотечен кредит, независимо от ЦКР

Изборът на ипотека може да стане предизвикателство, особено ако имате слаб кредитeн рейтинг.

Независимо дали търсите ипотека за първоначалното си настаняване, освобождаване или рефинансиране, едно нещо е сигурно – трябва да разберете всички подробности и да се познаeте с важните критерии.

Какво ипотечните кредитори смятат за лош кредитен рейтинг?  

Обикновено лендърите за ипотеки смятат, че слабият кредитен рейтинг се определя като кредитeн рейтинг, по-малък от 580. Ако твърдите, че имате слаб кредитен рейтинг, това означава, че имате ЦКР по-нисък от този, който се изисква.

Какви други фактори могат да повлияят на моето одобрение?

Въпреки това, че кредитният рейтинг е най-важният фактор, ще се проверят и други фактори, за да преценят вашето заявление. Те може да включват: работния опит, история на услугите, които се плащат, доходите спрямо текущите дългове, образование и лични отношения.

Можете ли да си купите къща с лош кредит?

Да, можете да закупите имот със слабо кредитно състояние. Обаче, ако имате слабо кредитно състояние, ще са нужни допълнителни мерки за удостоверяване, които обикновено включват усилена документална работа и повишени депозити.

Във всяка случай, един от най-важните фактори, които се проверяват, след като подадете заявление за финансиране, са вашите кредитни оценки. Използвайки точна информация от кредитните ви справки, услугодателят ще може да разсъди, дали вие сте идеалното лице за успешно развиване.

Как да си купя къща с лош кредит

Има много стъпки, които трябва да се извършат, за да се купи къща с лош кредит. Ето няколко съвета, за да ви помогнем:

  1. Проверете вашите кредитни справки. Най-важното е да уверите, че имате достатъчно информация, за да уведомите услугодателя, който преглежда вашето заявление.
  2. Работете с добри потребителски характеристики. Може да се наложи да увеличите кредитното си разплащане, за да покажете на услугодателя, че сте надеждни.
  3. Поискайте поддръжка от семейство или приятели. Ако сте намерили добър услугодател, то смяната на междувидовия кредит може да бъде полезна.
  4. Потърсете кредитна хибридна плащане. Това е смесен метод, с който можете да си платите някои части от износа, а други части – да оставите в рамките на заплащане.
  5. Постоянно работете над увеличаването на рейтинга си при кредитори. Намерете добър услугодател и работете с него, за да подобрите своя кредитна история.
  6. Плащайте всички дългове си и проявявайте хубава финансова дисциплина. Доброто изпълнение на своите финансови обявявания  е преимущество.

Заключение

Лошата кредитна история не означава, че не можете да се насладите на предимствата на собствеността върху жилище. При това, доброто кредитно състояние може да улесни изпълнението.

Да имате добър кредитен рейтинг не е трудно, ако следвате добрите финансови практики. Опитайте да съхраните сигурно изплащане на дълговете си, да работите с кредитор, да упражнявате контрол на сметките си, да реинвестирате излишните финанси и да проявявате дисциплина. Следвайки тези финансови практики ще помогнете за увеличаване на своя рейтинг с кредити.

Ако имате допълнителни въпроси как да продължите, свържете се с Лайт Финанси.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *