Нова наредба гласи: край на даренията и миенето на прозорци в София

Този четвъртък общинските съветници на София ще гласуват нова наредба за обществения ред в столицата. Проектът предлага някои съществени промени, които си струва да бъдат отбелязани преди гласуването им от съветниците.

Категорично се забранява, например, събирането на дарения по улиците и площадите на София. Изключения се допускат, единствено ако става дума за кампании на Българския червен кръст или юридически лица, регистрирани в обществена полза. И то единствено след получаването на разрешение. Шефът на комисията по обществен ред към СОС Иван Илиев посочи, че глобите за нарушителите ще бъдат на стойност между 100 и 300 лева. Именно Иван Илиев е и вносител на наредбата.

Освен това, наредбата забранява и шумните ремонти в часовите пояси между 22:00 и 8:00, както и между 14:00 и 16:00 часа в работни и почивни дни. Ще се допускат такива, но единствено с изричното разрешение на съседите.

Новата наредба цели да намали проблемите с шума в София. Именно поради това се забранява и извършването на шумни строителни дейности във вече споменатите часови пояси, като това включва разбиване на бетон, къртене и  взривни работи в жилищните зони. Изключение правят случаите, когато има разрешение от районния кмет.

Изключение правят строежите на общински обекти, като например метрото, което има свой собствен строг график. Глобата за нарушение е от 100 до 200 лв. за физически лица и 200-400 лв. за фирми.

Санкции се предвиждат и за хората, позволяващи да им се мият стъклата срещу заплащане на кръстовищата. Миячите също ще отнасят глоби, като санкциите са в размер между 100 и 300 лева.

Не се позволява и свиренето на музика от страна на улични музиканти, ако въпросните нямат специално издадено разрешително за това или използват озвучителни уредби, създаващи висок шум.

Припомняме, че новата наредба бе готова още в края на миналата година, но бе върната за преразглеждане заради някои спорни точки в нея, предизвикали дискусии, като например консумацията на алкохол в паркове и градини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *