Полезни съвети след претърпяна трудова злополука

Последствията от една трудова злополука могат да бъдат десетки, като при всяка трябва да се реагира различно. Тази статия ще бъде свързана с няколко съвета, които биха ви били от полза при търсенето на помощ и получаването на парично обезщетение при трудова злополука. Всеки от нас трябва да знае както задълженията, така и правата си!

Докладвайте за злополуката на своя работодател

Не е хубаво трудовата злополука да се скрива или пък да се направи така, че да не стигне до знанието на когото трябва. Вашият работодател трябва да е един от първите хора, които разбира за случилата се трудова злополука, защото той също има задължения по случилото се.

По този начин вие ще сте сигурни, че вашият шеф е запознат със злополуката и ще може да реагира адекватно. Ако в последствие стане ясно, че работодателят не знае за случилото се, а вие сте му казали лично, то значи има някакъв проблем и вие ще си останете потърпевши и без права.

Потърсете медицинска помощ

Ако вие сте пострадал при случилата се трудова злополука е изключително важно да потърсите медицинска помощ. При невъзможност да се обадите по телефона на 112, то трябва да викнете човек наблизо, който да се обади и да ви окаже първа помощ докато дойде медицински екип. От друга страна при оказването на първа помощ ще може да се докажат реалните наранявания, за които след това може да получите обезщетение.

Документирайте инцидента

Документирането на инцидента се състои в събирането на писмена информация за случилото се. Може и трябва да дадете показания за това какво си спомняте, датата, часа, мястото, свидетел на случката и т.н. Това трябва да стане пред компетентните органи, защото в противен случай показанията ви няма да има никаква стойност.

Друго нещо, което трябва да направите е да събирате всички документи, свързани с вашето лечение. Това са медицински досиета, сметки, разписки, болнични листи и още други. Това ще докаже, че вие имате нанесена травма, която сте лекували и трябва да ви бъдат възстановени вредите.

Подайте иск за получаване на парично обезщетение

След като се докаже кой има вина за трудовата злополука е време да потърсите своите права за получаване на парично обезщетение. Трябва да поискате формуляр от работодателя си, който да попълните и оттам ще започне целия процес. Този иск трябва да бъде подплатен с доказателства и куп други документи, за да стане всичко много по-лесно. Застрахователната компания на вашата фирма ще разгледа исковете и ще върне писмено одобрение или отказ за получаване на обезщетение в следствие на трудова злополука.

Консултирайте се с адвокат

Консултацията с адвокат не е задължителна, но е препоръчителна. Ако не знаете как да постъпите след трудовата злополука и няма кой да ви помогне, то трябва да намерите добър адвокат при трудова злополука. Той може да ви окаже всякаква правна помощ като събиране на документи, консултации, представяне пред съда и т.н. Всичко това ще ви коства средства, но те ще бъдат изплатени заедно с обезщетението за претърпените вреди.

Препоръчваме ви да се поинтересувате кой адвокат в града има опит при трудовите злополуки, кой има най-висок рейтинг измежду другите и да се свържете именно с него. Ако един адвокат не е компетентен в тази правна сфера, то е по-добре да потърсите друг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *