Препоръки за подреждане на финансите

Експертите посочват, че в началото на годината е препоръчително да се даде приоритет на плащането на дълговете и да се преразгледат онези дребни разходи, които представляват постоянен разход на средства.

В условията на несигурна икономическа перспектива, в която международни организации като Международния валутен фонд и Световната банка предупреждават за рецесия, най-здравословното нещо, което може да се направи, е да се подредят личните и семейните финанси.

Експертите по финансово образование от банковите институции казват, че освен съставянето на бюджета е важно да се прави и правилен преглед на разходите, за да се избегне недостиг на средства, и да се полагат усилия за погасяване на дълговете навреме, за да се избегне натрупването на обременителни лихвени плащания.

Сред основните препоръки са:

  1. Да съставите бюджет и да го ангажирате: Анализът на приоритетите ви ще ви позволи да прегледате какво можете да промените в потребителските си навици и ще можете да съставите стратегия, която ще ви позволи да управлявате по-добре ресурсите си.
  2. Започнете да изплащате дълговете си: Дайте приоритет на плащането на дълговете си. Не забравяйте, че те оказват влияние върху вашето финансово състояние, и се ангажирайте да ги плащате навреме. Можете да си направите календар и да поставяте напомняне на мобилните телефони.
  3. Избягвайте изтичането на пари. Определете онези “малки удоволствия”, които вредят на финансите ви: вместо да купувате храна навън, приготвяйте я у дома. Прегледайте и услугите, за които плащате, дали наистина се нуждаете от всички акаунти за стрийминг, които сте договорили?
  4. Не придобивайте нови дългове, без да сте изплатили настоящите. Винаги се съобразявайте с капацитета на дълга си.
  5. Използвайте доходите си разумно. Осъзнайте с колко пари разполагате, планирайте и определете лимит на разходите си. Не излагайте на риск финансовата си стабилност и спокойствието си, като правите ненужни покупки.

Последици от липсата на добри финансови навици

  1. Изразходване на целия ви доход: Винаги ще търсите извинение, за да разпилеете ресурсите си.
  2. Харчите всичките си пари за ненужни разходи. Вземете предвид, че периодичните и уж несъществени разходи обикновено правят голяма дупка в бюджета ви.
  3. Да не знаете къде отиват парите ви.

Източник: https://finance5.bg/category/finansi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *