Видове лични предпазни средства

 Темата за личните предпазни средства (ЛПС) в индустрията е огромна и засяга много аспекти. Няма как в този малък текст да разрешим или да покажем всеки един детайл, затова ще се насочим към изброяването на видовете лични предпазни средства (означавани PPE на английски език). Поставянето в категории ще позволи на търсещите работно облекло с предпазни данни, да се насочат към това, което  е най-необходимо според дадената работна среда.

Първата категория ЛПС е свързана със защита на очите, лицето и главата. Като защитата на очите се постига с различни видове предпазни очила, всеки от които е изработен да намали риска за очите при ултравиолетова светлина, химически съставки, летящи частици, различна светлинна и лазерна радиация, и т.н. всеки вид такива очила е означен според стандарта, за да се разпознават ограниченията и характеристиките на модела.

Що се отнася до лицевата защита, това са различни видове шлемове, които предпазват цялото лице от летящи микроотломки, разтопени метали, висока температура и всякакви други предизвикателства идващи от работната среда. Главата може да се предпази от различни видове каски, а понякога се комбинира каска с шлем, за максимална защита

Следващата категория ЛПС е свързана със защита за ръцете. Това е цяла една секция с различни модели ръкавици. Те са направени от най-различни материали, за да осигурят защита от най-различни рискове. Обикновено към всеки модел е прибавено описанието на стандарта; за какво даден модел е най-подходящ; в коя индустрия се използва и т.н.

Има и категория ЛПС свързана със защита за цялото тяло. Тук са включени всички видове работни облекла, които имат за цел да предпазват цялото тяло или най-изложените на риск части от рисковата работна среда. Това може да са работни гащеризони, които да пазят от мръсотия и кал, но може да са специално облекла пазещи от химически субстанции, пожар, избухливи вещества, инфекциозни материали и т.н. Отново се сюблюдават стандарт, размери, цвят, особености!

В категорията ЛПС за дихателна защита влизат различните видове маски и филтри. Те са произведени с цел да осигуряват защита в най-различна работна среда: в болнична среда, в лаборатории, в заводи и производителни площи; в пространства където има възможност от изтичане на отровни газове и т.н. Тези ЛПС са една от последните защитни линии в рискова за живота среда.

ЛПС категорията за слухова защита се свързва с осигуряването на различни видове антифони. Вътрешни или външни те осигуряват предпазване от високи децибели и вреден шум в рискова работна среда. Трябва да се избират според вида вредна среда и удобството на работещите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *