Няма проблем да пошляпваме децата си, смятат българите

Все още напълно в реда на нещата е родителите да упражняват физическо или вербално насилие над децата си, стига да преценят. Това е преобладаващото мнение на българските граждани, взели участие в проучване на агенция “Глобал Метрикс”.

Почти 30% от анкетираните са на мнение, че държавата не трябва да се намесва в случаите, когато родители упражняват насилие над децата си. Проучването бе проведено във връзка с подготвяната Национална стратегия за детето до 2030 година.

Според други данни от получените резултати, едва 16% от хората не подкрепят забраната за телесно наказание спрямо децата. В основата си това са българи до 29 години, представители на многодетни семейства и на групите от хора с ниски доходи.

Може да се каже, че по отношение на евентуалната забрана на телесни наказания и вербална агресия от страна на родителите, обществото е разделено на три части.

Относно вербалната агресия 48% от запитаните смятат, че институциите би следвало да окажат подкрепа на такива семейства. Говорейки обаче за физическите наказания, този процент намалява и почти е изравнен с другите две групи – тези, които подкрепят санкциите за родителите и тези, които не искат никаква намеса на държавата.

Висока подкрепа все пак се оказва за случаите, които за детето съществува пряк риск за здравето на детето. Не се подкрепя и отказа на много родители да поставят ваксини на децата си

Относно ваксините обаче има и нещо друго. Около 22% от анкетираните са несъгласни държавните органи да се месят при отказ на родител да ваксинира детето си. Изводът от това е, че много хора всъщност не осъзнават сериозната важност на имунизациите.

Все пак две от дискутираните мерки получават висока подкрепа от обществото. Една от тях е възможността за патронажна грижа за родители на малки деца – тя има подкрепата от над 80% от анкетираните.

Другата мярка е забраната на телесното наказание. Изследването показва, че тя не се подкрепя от 16% от българските граждани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *