Повече търкаме билетчета, по-малко разчитаме на заплата

Българските граждани залитат все повече по хазарта и все по-малко разчитат на собствената си заплата. По този начин приходите в държавната хазна от хазарт са се увеличили с цели 14%, говорят данните от отчета за изпълнение на бюджета на Министерството на финансите.

Цифрите показват, че през миналата година са платени такси за организиране на хазартни игри на стойност 157.29 милиона лева. Това е с 13.7% повече спрямо 2017 година, когато внесените в хазната пари са били 138.31 милиона лева.

За сръвнение в тайланд, където онлайн залаганията, и хазарта са незаконни сумата е 5 пъти по-голяма от предходната година. Най-вече в казината и другите големи букмейкъри

Таксата за поддържане на лицензите на хазартни игри реално заместват плащането на корпоративния данък, като сумата се определя основно на базата на направените залози.

Именно поради това, високият ръст на приходите от хазарт ни показва, че се увеличава броят на хората, които залагат дори по-големи суми в желанието си да спечелят така бленувания джакпот.

През 2018 година приходите от хазарт в хазната са с цели 47% повече от предвиденото. Още преди няколко години се забеляза тенденция за сериозен ръст на залозите. През 2017 г. ръстът на приходите от хазарт беше с 10%, а през 2016 г. – с 32%.

На 2.77 милиона лева се равняват и глобите, които агенциите към Министерство на финансите са събрали. Само за сравнение, през предходната 2017 година сумата е била 1.899 милиона лева. През 2016 година цифрата е още по-нагоре – 5.38 милиона лева. Всичко това ни показва, че през последните години се налагат по-малко глоби на бизнеса, за което спомага политиката за превенция на НАП и стимулирането на доброволно плащане на налозите, вместо стандартното плащане на глоби.

Друга позитивна статистика е, че в последните години се забелязва тенденция за промяна в положителен план на поведението на гражданите и фирмите, свързано с доброволно деклариране на данъци и осигуровки във все по-голям размер. Можем да отчетем, че през 2018 година общият брой на декларираните задължения е 27.70 милиарда лева, което е с 2.68 милиарда повече спрямо 2017 година. Това говори за ръст с 10.7% и 7 милиарда повече в сравнение с 2014 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *