Средната работна заплата е нараснала с над 10%

Второто тримесечие на 2019 година показва, че средната работна заплата за страната се е увеличила с 12%, сравнено със същото тримесечие от 2018 година. Според статистиката, в секторите “Други дейности”, “Операции с недвижими имоти” и “Образование” нарастването е най-сериозно, а именно със съответно 17,3%, 16,5% и 15,5%. Данните са предоставени от Националния статистически институт.

Става ясно още, че през второто тримесечие на настоящата година средната работна заплата у нас е 1260 лв., по-конкретно: 1281 лв. за април, 1246 лв. за май и 1253 лв. за месец юни. Тя се е увеличила спрямо пърото тримесечие на 2019 година с 4,3%. Тук дейностите, регистрирали най-сериозно повишаване, са “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Образование” – съответно нараснали с 9,1% и по 7,3%, допълват още от НСИ.

Най-високо са били заплатени дейностите в сферите “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където средната работна заплата за второто тримесечие на настоящата година е 3053 лв.; “Финансови и застрахователни дейности” с 2174 лв.; “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, където средната заплата е била 2048 лв.

От НСИ обръщат внимание и на секторите с най-ниско заплащане. Това са “Хотелиерство и ресторантьорство” със 782 лв., “Други дейности” с 924 лв. и “Строителство” с 974 лв.

Националният статистически институт допълва още, че в сравнение с второто тримесечие на миналата година, през тази заплатите в обществения сектор са се увеличили с 11%, а в частния са нараснали с 12,4%.

В допълнение става ясно, че през първите пет месеца от 2019 година вносът от страни от ЕС у нас е нараснал с 2,7% спрямо същия период на миналата година. Според данните на НСИ е достигнал стойност от 16,8 милиарда лева, а с най-голяма стойност са стоките, внесени от Италия, Германия, Гърция, Румъния и Испания. Само за месец май 2019 вносът от Европейския съюз е нараснал с 4,5% спрямо месец май миналата година и стойността му възлиза на 3,5 милиарда лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *