Какви документи са ни нужни за регистрацията на газова уредба?

След старта на масовите проверки за автомбилните газови уредби, много от родните ни водачи хукнаха към гишетата на КАТ. Припомняме, че „Пътна полиция“ в момента е започнала активно да следи за необходимата документация и да глобява тези, които нямат вписано в талона още един вид гориво. Официално акцията е със срок до 28 февруари, но от КАТ уверяват, че проверките ще продължат и след това.

Преди 6 години бе приет закон, който налагаше всички шофьори, чиито коли използват различни видове гориво да се сдобият с нови талони. Повечето обаче така и на са направили смяна на талоните си, затова в момента се извиват впечатляващи опашки пред гишетата на КАТ. Подаването на необходимите документи обаче не върви бързо и ако имате късмет, може да успеете да си свършите работата в рамките на три часа. Често пъти и повече.

Същевременно Асоциацията на автогаз сервизите даде разяснение, че газовите бутилки за автомобилите, които са били поставени преди 2014 година, по закон само се регистрират.

В случай, че никъде в нормативните документи преди 2014 година не е упоменато, че водачът е длъжен да подмени талона, условието още си остава същото – при ГДП системата да е вписана в талона за ГДП, където е споменат номерът на бутилката. Като това е напълно достатъчно, обяснява Георги Илиев, зам.-председател на Асоциация на българските автогаз сервизи.

В случай, че автомобилната газова уредба е монтирана след 2014 година, то тогава талонът на колата следва да бъде подменен в рамките на три години, в противен случай, при установено нарушение, собственикът се наказва с глоба.

Георги Илиев допълни още, че след монтажа, предстои т.н. първоначална проверка на газовата уредба, която следва да бъде направена преди срока до следващия годишен технически преглед. При нея се издава така нареченият „розов лист“, а след това вече срокът за вписване на газовата уредба в талона е тригодишен.

Ако обаче бъде установено, че газовата бутилка е с изтекъл експлоатационен срок, като припомняме, че валидността е най-често 10 години, то тогава отново следва да бъде заплатена глоба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *