55% от българите одобряват членството ни в Европейския съюз

Членството на България в Европейския съюз е “нещо добро”. На подобно мнение са 55 на сто от българите, сочи проучване на Европейския парламент. Подобно мнение се споделя и от 62 на сто от останалите европейци.

От резултатите на допитването става ясно, че 11% от европейците и 10% от българите смятат членството ни в Съюза за “нещо лошо”. Всеки четвърти представител на ЕС и всеки трети българин е на мнение, че присъствието в Европейския съюз “не е нито добро, нито лошо”.

60% от българите са онези, които са на мнение, че страната все пак е спечелила от присъствието си в Обединена Европа. 24 на сто са българите, които смятат обратното и дават израз на своя евроскептицизъм. 16% от хората у нас нямат мнение по този въпрос и не са в състояние да преценят.

До 59% е нарастнал броя на нашите сънародници, които считат, че ЕС предоставя нови възможности за работа и това е едно от големите предимства на Обединена Европа. Като позитиви се отбелязват още възможността за международно сътрудничество, растеж на икономиката и по-добрият стандарт на живот.

42 на сто от българите обаче живеят с усещането, че техният глас не се зачита. 48% от нашите сънародници все пак се чувстват удовлетворени от работата на европейската демокрация. На обратния полюс са 29 на сто от българите.

Разбираемо по-нисък е процентът на българите, които се чувстват доволни от работата на демокрацията у нас. Това са едва 36 на сто от участниците в запитването. Недоверие в партиите у нас изразяват 59% от анкетираните българи.

А какво точно очакват хората от работата на европейските депутати? Най-много от тях се очаква да защитават правата на хората по света. На второ място се поставя равенството между половете, а на трето – защита на свободата на словото.

По традиция българите не се интересуват особено много от предстоящите избори за евродепутати. 57% от анкетираните наши сънародници посочват, че това не представлява интерес за тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *