Българите нямат доверие на обществените медии

Повечето българи нямат доверие на т.нар. обществени медии. Те се информират от тях, но трудно може да се каже, че вярват на информацията, която получават. Това показват данните на проучване на фондация “Конрад Аденауер”, насочено към обществените медии в страните от Югоизточна Европа. Освен България, проучването обхваща още Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния и Сърбия. Повече от 10 000 души са били анкетирани по време на изследването.

Цели 81% от българите са на мнение, че обществените медии действително са от важност за демокрацията, но 69% от тях смятат, че върху тях се упражнява сериозно политическо влияние.

Едва 24% от българите вярват на националната телевизия, като малко по-голям е процентът на онези, вярваща на радиото – 31%. Малко по-висок е процентът на доверие към частните медии, но и там процентът на доверие е по-малко от 50. Един от основните изводи от изследването е, че българските граждани като цяло нямат особено голямо доверие на медиите.

Въпреки това, България е една от държавите с най-виско потребление на обществени медии. Над 70% от българите се информират всекидневно от тях, а 18% го правят по няколко пъти на седмица. Най-младите пълнолетни българи – между 18 и 29 години, са хората у нас, които най-малко използват обществените медии като източник на информация – около 60%.

Повечето българи са на мнение, че финансирането на БНТ и БНР трябва да идва не от данъците на гражданите, а от реклама и друг тип приходи.

Най-предпочитаният тип съдържание от страна на българите, що се отнася до обществените медии, са новини, образователни предавания и филми.

За съжаление, анкетираните в почти всички държави смятат, че техните обществени медии се използват за налагане на политическо влияние. Най-голям е процентът на тези хора в Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора. Най-малък е този процент в Албания и Косово.

Е, хубаво би било да си извадим някои изводи от това проучване, що се отнася до доверието на хората към обществените медии. Ако то е ниско, може би има причина за това?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *