След повече от година съдебни дела НДК нае нова охранителна фирма

В последните месеци и след шумните афери около предишния си председател Мирослав Боршош, в последно време емблематичния за София Националния дворец на културата излезе от фокуса на медийното внимание.

Въпреки това новият Управителен съвет, с председател инж. Ангел Митев, вече повече от две години продължава да ръководи ведомството, изчиствайки остатъците от миналото. Такъв е случаят с обезпечаването на охраната на най-големия културен център. Какъв е случаят? Новият председател на УС на НДК след стъпването си в длъжност заварва изтичащ договор за осъществяване на денонощно охрана на сградите на НДК сключен от предишното ръководство с фирма „Форс Делта“ ООД. Договорът на практика се явява безсрочен, защото в него има клауза, че е в сила до избор на нов изпълнител на услугата.

От тук започват и големите съдебни одисеи на новото ръководство на НДК, което повече от година не успява да сключи договор с нов изпълнител заради съдебни обжалвания. На 25 Юни 2018 г. е обявена обществена поръчка услугата по вече изтеклия договор за охрана, която обаче моментално е обжалвана от действащия изпълнител „Форс Делта“ ООД. След нови месеци отлагане Комисията за защита на конкуренцията отхвърля жалбата като неоснователна, стартира същинската процедура, където оферти подават четири кандидата, единият от които „Форс Делта“ ООД.

Комисия съставена от външи и вътрешни за ведомството експерти, в това число трима юристи – ръководителката на Отдел Правно обслужване – Елиз Рушид; външният експерт от регистъра на АОП – адвокат Христо Ничев, както и пловдивския адвокат Яким Пехливанов, изготвя крайно класиране и избират за изпълнител фирма „Сикюрите Глобул“ ЕООД като предложила най-ниска цена и най-добро техническо предложение от класираните участници. Експертността и професионалните качества на комисията явно са внимателно подбрани, тъй като Елиз Рушид е дългогодишен главен юрист на ДФ Земеделие, а адв. Христо Ничев е един от често ползваните външни експерти от регистъра на Агенцията по обществени поръчки, нещатен сътрудник към Правната комисия на Народното събрание и член на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки.

Решението за избор на изпълнител довежда до нова жалба от страна действащия изпълнител на услугата „Форс Делта“ ООД, макар фирмата да е подала по-висока цена от спечелилия участник. В последвалите съдебни производства пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховия административен съд, НДК е представлявано от самия адвокат Христо Ничев, като и на двете инстанции съдът потвърждава законосъобразността и правилността на решението за избор на изпълнител в лицето на „Сикюрите Глобул“ ЕООД и присъжда заплащането на всички разноски на „Форс Делта“ ООД, в това число и два адвокатски хонорара на адв. Ничев от по 900 лв. и 2000 лв. Така повече от година след стартиране на процедурата за избор на охранителна фирма, едва на 01 Август 2019 г. Изп. директор на НДК сключва договор за охрана с нова фирма и при нови условия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *