Това са банките с най-голям ръст на заемите у нас

Банковият сектор в България остава осезаемо стабилен, въпреки някои тревожни сигнали отвън и тревожното забавяне на икономическия ръст у нас. Това отчитат експертите, базирайки се на цифрите.

Данните показват, че в края на месец август печалбите на банките достига сумата от 1.2 милиарда лева. Според експертите в икономическата сфера, това може да послужи като трамплин за рекордна годишна печалба на родната банкова система. Само за сравнение, за същия период през миналата година печалбите на банките са били с 10% по-ниски.

От Българската национална банка посочват, че има ръст на общия капитал в системата до 14.3 млрд. лв.

Родните банки също следват световните тенденции за понижаване на лихвите, което води и до логичен по-нисък ръст на лихвените приходи (2.2%), сравнено с приходите от такси и комисионни. Отчита се, че банковите институции у нас успяват да намалят и своите административни разходи, което е в унисон с оптимизацията на разходите и в световните банки.

Няколко думи и за кредитите, предазначени за домакинствата. През първите осем месеца на годината се забелязва увеличение в тази посока с общо 233 млн. лв. Колкото до кредитите за бизнеса, там продължава работата по “разчистване на портфейлите” от неуспешни кредити.

Статистиката посочва, че най-бърз ръст при корпоративните кредити се забелязва при Българската банка за развитие, Първа инвестиционна банка и Уникредит Банк. Колкото до потребителските кредити и ипотечните заеми, лидери у нас при тези услуги са съответно Банка ДСК и Юробанк, а с водещи позиции са още Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк.

Експертите напомнят, че още в края на миналата година бе забелязан сериозен ръст и по-добри показатели при банковото дело у нас. Извършените стрес-тестове също потвърдиха, че състоянието на банките в България е добро. Данните от края на 2018 г. показват, че тогава у нас е имало 12 банки с обща капиталова адекватност над 15%.

Междувременно централните банки в Европа призоваха политиците да въведат по-строги мерки, свързани с растящите цени на жилищата на континента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *